środa, 19 lipca 2023 07:47

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu mieszkania?

Autor Artykuł zewnętrzny
Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu mieszkania?

Czy warto ubezpieczyć mieszkanie? Różne towarzystwa ubezpieczeniowe, oferują nam ubezpieczenie mieszkania od różnych zdarzeń losowych. Awara sprzętu z powodu przepięcia elektrycznego czy zdarzenia z powodu zalania mieszkania zdarzają się. Dlatego, chociaż nie jest obowiązkowe, ubezpieczenie domu bywa niezwykle przydatne. Co obejmuje ubezpieczenie mieszkania? Czy możesz je dopasować do swoich potrzeb? Jaki zakres ochrony umowy ubezpieczenia wybrać? Jakie są wyłączenia odpowiedzialności, jeśli chodzi o ubezpieczenie nieruchomości? Czy możesz ubezpieczyć budynek gospodarczy czy tyko budynek mieszkalny? Co w przypadku ruchomości domowych? Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania? Czy można kupić ubezpieczenie mieszkania online? Na co zwracać uwagę, jeśli chodzi o ubezpieczenia mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkaniowe – czemu warto się zainteresować ubezpieczeniem nieruchomości?

Jeśli jestem właścicielem mieszkania czy domu, możesz się zabezpieczyć w przypadku zdarzeń losowych, podpisując umowę ubezpieczenia swojej nieruchomości. Takie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ale nosi znamiona dobrowolności. Jednak umowa ubezpieczenia ma na celu pokrycie ewentualnych strat twojego mienia tj, dom, mieszkanie czy inna nieruchomość, które zostaną wyrządzone przez siłę wyższą lub człowieka. Co ciekawe, sama ochrona to nie tylko ubezpieczenie murów, ale może obejmować także np. ruchomości domowe tj. sprzęt rtv, wartościowe przedmioty czy wyposażenie mieszkania.

Co do zasady, ubezpieczenie chroni cię od zdarzeń losowych tj. np. zalanie, pożar czy przepięcie, ale zawsze warto w tym celu zapoznać się wcześniej z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Mimo tego, że ubezpieczenie nieruchomości możesz zawrzeć lub nie, są jednak sytuacje, gdy jednak zawarcie umowy ubezpieczenia będzie konieczne. Mowa tutaj o umowie kredytu hipotecznego, gdy jako kredytobiorca jesteś zobligowany do zawarcia takiej polisy.

Ubezpieczenie ruchomości w przypadku mieszkania – co możesz objąć ochroną ubezpieczeniową?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (ubezpieczenie oc prywatne), ubezpieczenie ruchomości domowych, szkody wyrządzone osobom trzecim czy ubezpieczenie obejmujące zwierzęta domowe – czy to wszystko może obejmować zakres ubezpieczenia nieruchomości?

Właściciele mieszkań, w ramach ubezpieczenia domu mogą ubezpieczyć stałe elementy nieruchomości, ruchomości czy wyposażenie, a także skorzystać z dodatkowych pakietów. Przed zawarciem umowy, warto się zastanowić, czego potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz pomocy i inspiracji w tej kwestii – zachęcamy do zajrzenia na stronę https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/strona/2

Zwykle jednak, podstawowe pakiety ubezpieczeniowe chronią głównie mury, a także stałe elementy, przed różnymi losowymi zdarzeniami tj. huragan, pożar, uderzenie pioruna itp. Tu warto wspomnieć, że elementy stałe obejmują np. instalacje wbudowane w podłogi i ściany, ściany działowe, okna, drzwi, armaturę sanitarną, balkon i taras, urządzenia zamontowane na stałe wewnętrzne.

Możemy się też zawsze zdecydować na pakiety rozszerzone, oferujące m.in. ochronę ruchomości, stłuczenie elementów szklanych, ochronę na zewnątrz lub piwnicy w bloku, ochronę przed włamaniem z kradzieżą, ochronę przed przepięciami, powodzią.

Dodatkowo, możesz też wykupić oc w życiu codziennym, czyli ochronę w przypadku, gdy to my wyrządzimy szkodę np. sąsiadowi.

Opcjonalne jest także ubezpieczenia assistance, zapewniające pomoc specjalisty w przypadku awarii lub uszkodzenia sprzętu rtv, przepalenie instalacji elektrycznej czy zalania rur.

Czasami, w ramach ubezpieczenia nieruchomości, możesz też ubezpieczyć swoje zwierzę.

Przed kupnem ubezpieczenia, warto zajrzeć do ogólnych warunków ubezpieczenia. Wypłata odszkodowania w jego ramach, może mieć bowiem pewne ograniczenia. Jeśli zdarzenie, ujęte jest jako ograniczenie ochrony, nie wypłacimy świadczenia, nawet mimo zgłoszenia szkody.

Zazwyczaj takie ograniczenia mogą być czasowe (obejmują okres karencji, czyli wejścia polisy w życie), limity odpowiedzialności (np. maksymalna kwota świadczenia), wyłączenia odpowiedzialności np. gdy spowodujesz szkodę po alkoholu lub uszkodzony sprzęt nie był odpowiednio zabezpieczony itp.

Również standardem jest brak wypłaty świadczeń, w przypadku wojny czy zamieszek wojennych.

Ubezpieczenia nieruchomości – o czym jeszcze warto wiedzieć?

Umowę ubezpieczenia nieruchomości zawiera się zwykle na okres roku i nie trzeba ją wypowiadać. Możesz po tym czasie, odnowić polisę albo zawrzeć nową, w innym towarzystwie.

Jeśli kupujesz ubezpieczenie online, w ciągu 30 dni od daty zawarcia, masz prawo do odstąpienia od umowy.

Zawierając polisę, podaje się adres nieruchomości, zakres ochrony. Przed zawarciem polisy, koniecznie sprawdź, co zwiera pakiet podstawowy, a co rozszerzony, przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia, a także sprawdź maksymalne kwoty wypłat za dane zdarzenie.

Co ciekawe, ubezpieczyciele podają albo wartość odtworzeniową, czyli kwotę, za jaką realnie odkupisz wszystkie zniszczone elementy lub wartość rzeczywistą, która pomniejsza odszkodowanie o tzw. amortyzację czyli stopień zużycia sprzętu.

Wiele osób zastanawia się, czy ubezpieczenie domu lub mieszkania czymś się różni. Z grubsza tak, jednak, w przypadku domu, możesz też ubezpieczyć zabudowania i instalacje, znajdujące się na terenie twojej działki tj. altankę, garaż, bramę wjazdową, oczka wodne, zieleń, budynki gospodarcze itp. Warunkiem jest jednak prowadzenie ich sukcesywnej kontroli i pilnowania przeglądów.

Jeśli natomiast jesteś na etapie budowy, również możesz skorzystać z ubezpieczenia, które obejmie swoim zakresem stałe elementy i mury, ruchome mienie związane z budową, budynki gospodarcze w trakcie budowy.

Tutaj należy jednak pamiętać, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje to, co zostanie udokumentowane. Takie mienie można chronić przed zjawiskami naturalnymi, zdarzeniami wywołanymi przez człowieka.

Nawet jednak w czasie budowy, muszą być odpowiednie zabezpieczenia, a szczegółowe ich warunki sprawdzisz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Co ważne, zakres polisy możesz zmieniać w trakcie postępu prac budowlanych.

Jak wiele zapłacisz? Koszty ubezpieczenia domu czy mieszkania.

W zależności od swoich potrzeb i rozszerzonego lub podstawowego zakresu ochrony, możesz zapłacić mało lub dużo za ubezpieczenie nieruchomości.

Najtańsze polisy znajdziesz już w cenie ok 100zł za rok, jednak finalna cena uzależniona jest od kilku czynników.

Należą do nich m.in. wielkość, lokalizacja i wartość nieruchomości, ukształtowanie terenu w pobliżu domu, zakres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, sposób obliczania odszkodowania, własne zabezpieczenia, prowadzenie lub nie działalności gospodarczej, cechy samego budynku np. rok budowy, typ czy użyte w budowie materiały.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczeń mieszkań i domów, zachęcamy do wejścia na stronę https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/artykuly/strona/1

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka