czwartek, 11 stycznia 2024 17:01

Dobra wiadomość dla mieszkańców. Podpisano umowy na olbrzymią kwotę

Autor Marzena Gitler
Dobra wiadomość dla mieszkańców. Podpisano umowy na olbrzymią kwotę

Marszałek Witold Kozłowski i Iwona Gibas z zarządu województwa wspólnie z przedstawicielami 23 Lokalnych Grup Działania podpisali umowy ramowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. LGD Powiatu Wielickiego rozdysponuje dla gmin, które wchodzą w skład organizacji aż 19 mln zł. Środki trafią na działania na rzecz mieszkańców.

19 milionów dla gmin z powiatu wielickiego

W czwartek, 11 stycznia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie marszałek Witold Kozłowski i Iwona Gibas z zarządu województwa małopolskiego oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego, Łukasz Sadkiewicz wraz z członkiem Zarządu Krzysztofem Kobiałką dokonali oficjalnego podpisania Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027. Wyjściowa kwota zakontraktowana w umowie to łącznie 4 241 631 euro, tj. niemalże 19 milionów złotych. Środki te trafią na działania na rzecz mieszkańców trzech gmin będących członkami LGD Powiatu Wielickiego: Miasta i Gminy Wieliczka, Miasta i Gminy Niepołomice oraz Gminy Kłaj.

W podpisaniu umowy wzięli udział Przewodniczący Rady LGD Grzegorz Kościółek, Wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek oraz reprezentujący biuro LGD Karol Szybiński.

- Podpisanie umowy oznacza to, że już niebawem rozpoczniemy ogłaszanie nowych naborów na projekty realizowane przez NGO, Samorządy, Przedsiębiorców oraz osoby fizyczne - poinformował prezes LGD Łukasz Sadkiewicz. - Alokacja środków w nowym okresie programowania jest niemalże 2  razy większa dla naszego obszaru, niż w mijającym okresie programowania, a co za tym idzie pojawią nowe, ciekawe projekty oraz większe możliwości dla naszych wnioskodawców - podkreślił.

  • Zobacz też:
“To są miliony, które zasilają gminy.” Łukasz Sadkiewicz prezesem stowarzyszenia, które dzieli unijne pieniądze
Łukasz Sadkiewicz został ponownie prezesem LGD Powiatu Wielickiego - stowarzyszenia, które dysponuje olbrzymim budżetem i rozdziela unijne pieniądze.

600 milionów dla 23 organizacji

Dla małopolskich Lokalnych Grup Działania (LGD) rozpoczyna się nowy rozdział w ich pracy nad rozwojem regionu. Po raz pierwszy, środki będą pochodzić z wielu funduszy. W ramach PS WPR 2023-2027, lokalnym grupom działania przyznano 75 mln euro, tj. 330 mln złotych. To druga najwyższa alokacja w Polsce. Z kolei, wkład z programu FEM 2021-2027 wynosi 60 mln euro, tj. 264 mln złotych i jest najwyższą pulą przyznanych środków. Taką samą pulę otrzymało również województwo wielkopolskie.

fot. UMWM

- Blisko 600 mln złotych dla małopolskich Lokalnych Grup Działania czyni nasze województwo liderem, spośród wszystkich 16 regionów. Mamy najwyższy przelicznik na jednego mieszkańca, jeżeli chodzi o kwotę zadysponowaną na działalność Lokalnych Grup Działania. To główny dowód na to, że ta polityka, którą realizujemy to nie są tylko i wyłącznie hasła, to nie są tylko obietnice, ale też konkrety - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Miliony złotych do rozdysponowania zostały przyznane dzięki umowom na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027). W sumie w Małopolsce do 23 Lokalnych Grup Działania w sumie trafi aż blisko 600 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie przedsiębiorstw, kultywowanie dziedzictwa kulturowego, inwestycje w obiekty turystyczne, odnowę obiektów zabytkowych, tworzenie świetlic środowiskowych, dziennych domów opieki czy organizację szkoleń zawodowych.

fot. UMWM

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka