poniedziałek, 9 grudnia 2019 10:27

Dzień Pielgrzyma w Hebdowie

Autor Manuel Langer
Dzień Pielgrzyma w Hebdowie

Kilkaset osób zgromadził w dniu 8 grudnia 2019r. XVI-ty Dzień Pielgrzyma w Hebdowie. Uroczystość upamiętnia przekazanie w 2004. darów do Sanktuarium Matki Bożej w Hebdowie przez Ojca Świętego Jana Pawła II, w postaci piuski papieskiej i różańca, za pośrednictwem ks. infułata Jerzego Bryły.

Przed rozpoczęciem Eucharystii historię związaną z Dniem Pielgrzyma przedstawił druh Józef Krosta prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Hebdowie, który odczytał też okolicznościowy list od ks. infułata Jerzego Bryły.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił Kapelan Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysław Kulig. W koncelebrze udział brali: ks. Zbigniew Janiczek proboszcz z Sierosławic, ks. Józef Ostręga proboszcz z Hebdowa i ks. Eugeniusz Grzywacz Dyrektor Centrum Wiara i Kultura w Hebdowie.

- Możemy życie dobrze przeżyć, jeżeli pójdziemy przez nie z Maryją. Matka Boża wzywa nas, abyśmy realizowali powołanie do świętości. Starajmy się naśladować w naszym życiu Maryję. Prośmy Matkę Bożą, aby pomogła nam otworzyć się na Boga. Aby pomagała każdemu z nas – mówił w homilii kapelan Kulig.

Szesnasty Dzień Pielgrzyma zgromadził rzesze pielgrzymów, którzy od wielu lat nawiedzają Sanktuaria zarówno w kraju, jak i za granicą. Obecni byli również pielgrzymi z pamiętnego 2004 roku, kiedy to Jan Paweł II przyjął na prywatnej audiencji delegację z Nowego Brzeska, jak i też obecne były osoby, które z Hebdowskim proboszczem wędrują po miejscach świętych corocznie od wielu lat.

Uroczystość zgromadziła też kilkadziesiąt pocztów sztandarowych różnych organizacji, stowarzyszeń i instytucji (Policja Proszowice, OSP, LOK Nowe Brzesko, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej). Wśród, jak zawsze bardzo licznie przybyłych druhen i druhów nie zabrakło przedstawicieli OSP z gmin: Radziemice, Pałecznica, Proszowice, Koniusza, Koszyce, Drwinia, Igołomia Wawrzeńczyce i Nowe Brzesko. Reprezentowana była Państwowa Straż Pożarna na szczeblu wojewódzkim i powiatowym oraz Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach.

Życzenia świąteczne strażakom i pielgrzymom złożyli zaproszeni goście, którzy uczestniczyli w Dniu Pielgrzyma. Głos zabierali: prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki senator RP, Norbert Kaczmarczyk poseł na Sejm RP, generał Stanisław Nowak były małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Krzysztof Madejski burmistrz Miasta i Gminy Nowe Brzesko oraz ks. bryg. Władysław Kulig. Małopolski Kapelan Strażaków podziękował też proboszczowi z Hebdowa „za coroczną tak wielką życzliwość i gościnność w Hebdowskim Sanktuarium”.

- Wszystkim zebranym z serca Bóg zapłać za dzisiejszą wspólną modlitwę - mówił ks. Józef Ostręga.

Po uroczystościach w kościele pielgrzymi tradycyjnie udali się na poczęstunek do strażnicy OSP w Hebdowie, gdzie gospodarze pokazali staropolską gościnność. W organizacji tegorocznego Dnia Pielgrzyma strażakom ochotnikom z Hebdowa pomocy udzielili samorządowcy z Gminy Nowe Brzesko oraz nowobrzeskie Centrum Kultury i Promocji.

Tekst i fot: ARKADIUSZ FULARSKI

Proszowice - najnowsze informacje