czwartek, 13 czerwiec 2019 23:36

Chrzanów: Znamy wyniki kontroli WIOŚ na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie

Napisał

Jest pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie interwencyjnej kontroli przeprowadzonej w dniach 27 marca – 16 kwietnia 2019 roku na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Balinie. Co ustalono podczas kontroli?

Podajmy najistotniejsze fakty.

Po pierwsze – okazało się, że magazynowanie i zbieranie odpadów na terenie ZGOK w Balinie odbywa się z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego. Jak poinformował WIOŚ, odpady pochodzące z selektywnej zbiórki nie były zabezpieczone przed rozwiewaniem ich, a według pozwolenia zintegrowanego muszą być albo magazynowane w oznaczonych pojemnikach albo luzem na utwardzonym podłożu obok sortowni, ale w sposób, który zabezpiecza ich przed rozwianiem i zmoknięciem.

Po drugie – WIOŚ pobrał próbkę gleby i przekazał ją do laboratorium w celu zbadania, czy nie doszło do skażenia i zanieczyszczenie tzw. otuliny, czyli łąk i nieużytków wokół terenu spółki. Chodzi o wykrycie ewentualnej obecności matali ciężkich, węglowodorów, fenoli i PCB, niemniej do czasu zakończenia kontroli WIOŚ nie otrzymał jeszcze wyników. Jeśli badania wykażą, że normy zostały przekroczone, zostaną podjęte odpowiednie działania.

Po trzecie – potwierdzono przesypywanie się magazynowanych odpadów poza ogrodzenie. Potwierdziły to wizje lokalne, przeprowadzone przez inspektorów WIOŚ w dniach 27 marca i 3 kwietnia 2019 roku oraz patrol chrzanowskiej policji. KPP w Chrzanowie zobowiązała spółkę do usunięcia odpadów. Jak podaje WIOŚ, 5 kwietnia ZGOK przekazał policjantom informację, że usunął nawiane odpady, a dodatkowo zabezpieczył magazynowane odpady siatką.

– Przeprowadzone przez inspektorów WIOŚ w dniach 27 marca i 3 kwietnia 2019 roku wizje lokalne na terenie Zakładu potwierdziły zgłoszony przez interweniujących fakt przesypywania się magazynowanych na terenie zakładu odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z selektywnej zbiórki poza ogrodzenie – poinformował Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie. – Magazynowanie odpadów przyjętych przez Spółkę na instalację MBP bez zabezpieczenia ich przed rozwianiem i zamoknięciem stanowi naruszenie pkt. 1.3 pozwolenia zintegrowanego […] – podkreślił WIOŚ.

W związku z tymi nieprawidłowościami WIOŚ wydał zarządzenia pokontrolne, zobowiązując zakład m.in. do zabezpieczenia miejsc magazynowania odpadów przed ich rozwiewaniem i zamoknięciem. Za naruszenie pozwolenia zintegrowanego zastosował wobec ZGOK sankcję zgodnie z art. 351 Prawa ochrony środowiska. Zwrócił się także do marszałka województwa o podjęcie odpowiednich działań, związanych z naruszeniem przez zakład pozwolenia zintegrowanego.

 

A co z uciążliwością zapachową?

Mieszkańcy Chrzanowa najbardziej czekali jednak na ustalenia WIOŚ w sprawie odoru. Niestety WIOŚ uciążliwości zapachowej o takim natężeniu, jak co kilka dni odczuwają ją mieszkańcy chrzanowskich Kątów, nie potwierdził (!).

Przekazano tylko informację, że instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania na terenie ZGOK działa bezawaryjnie, proces technologiczny na instalacji MBP jest prowadzony zgodnie z pozwoleniem zintegrowanych, zanieczyszczone powietrze z MBP jest kierowane do atmosfery przez biofiltr (ten pracował w dniu oględzin), który uniemożliwia przedostanie się z hali nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery. W dniu kontroli, z uwagi na niskie temperatury, bariera antyodorowa przy placu dojrzewania nie była eksploatowana. Nie było też prowadzonych w tym czasie oprysków części eksploatowanej składowiska preparatem antyodorowym. Jak podkreślił WIOŚ, na czaszy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie prowadziło się też rozdeszczowania wód odciekowych. W czasie kontroli prowadzona była jeszcze budowa studni odgazowujących, które, jak napisał WIOŚ, „powodują zwiększenie chwilowe uciążliwości zapachowej poprzez uwalnianie gazu z głębokich warstw złoża”.

W czasie kontroli stwierdzono jedynie chwilową uciążliwość odorową w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Nie stwierdzono natomiast uciążliwości odorowej przy instalacji MBP, kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Ale przypomnijmy, wizje lokalne przeprowadzono 27 marca i 3 kwietnia 2019. W tych dniach fala odoru nie przeszła przez Kąty. Za to mieszkańcy odczuli ją dotkliwie w innych dniach, choćby kilka dni temu, gdy nawet kilku chwil nie dało się spędzić na zewnątrz.

Teraz na terenie ZGOK w Balinie właśnie rozłożono membrany, które mają zminimalizować nieprzyjemny zapach. Przypomnijmy – z dwutygodniowym opóźnieniem (!). Czy zdadzą egzamin?

Anna Piątkowska-Borek 

Anna Piątkowska-Borek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.