środa, 5 kwietnia 2023 10:52

II Małopolski Dzień Dla Klimatu. Bądźcie z nami!

Autor Artykuł sponsorowany
II Małopolski Dzień Dla Klimatu.  Bądźcie z nami!

Lekcje ekologiczne, konkursy w szkołach i przedszkolach. Rodzinne zabawy, inspiracje do codziennego dbania o klimat i środowisko. Warsztaty plenerowe z leśnikami, pracownikami parków krajobrazowych, organizacjami pozarządowymi. A przede wszystkim wspólne sadzenie drzew. To tylko niektóre z planowanych atrakcji II Małopolskiego Dnia dla Klimatu. Warto wziąć w nich udział!

- Małopolski Dzień dla Klimatu to wydarzenie cykliczne, przygotowywane przez naszych doradców do spraw klimatu i środowiska. Atrakcji i okazji do spotkań jest zawsze mnóstwo, ale najważniejszy punkt to sadzenie nowych drzew w ramach akcji #drzewodlaklimatu. W ramach ubiegłorocznej akcji udało się nam posadzić blisko 24 000 nowych sadzonek, a w akcji wzięło udział ok. 60 000 osób. Znając aktywność i zaangażowanie Małopolan w dbałość o najbliższą okolicę, jestem przekonany, że do 22 kwietnia pobijemy ten rekord – mówi wicemarszałek Małopolski Józef Gawron.

Klimatyczne aktywności w ramach II MDdK w poszczególnych powiatach rozpoczynają się w różnym terminie i oferują mieszkańcom różnorodne atrakcje. Na przykład powiat suski zaprasza na „Eko Festiwal” w Stryszawie, podczas którego odbędą się konkursy piosenki ekologicznej oraz konkurs plastyczny i wiedzy o klimacie. W powiecie nowotarskim będą to np. warsztaty plenerowe z leśnikami i pracownikami trzech parków narodowych, uwieńczone wspólnym sadzeniem drzew.

Mieszkańcy Chrzanowa mogą liczyć na ekologiczne warsztaty w przedszkolach czy quizy na żywo dla uczniów szkół średnich. Zaplanowano także Ekopiknik w Trzebini oraz stoisko w Chrzanowie z edukacją mieszkańców, dystrybucją ulotek i przekazaniem sadzonek drzew owocowych za aktywności na rzecz klimatu i środowiska.

Na Sądecczyźnie ekologiczne spotkania odbędą się w gminach: Korzenna, Podegrodzie, Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Chełmiec, Grybów, a także
w 15 szkołach z gminy Grybów.

Stoiska klimatyczne, quizy, spotkania z doradcą ds. klimatu oraz ekodoradcą, którzy udzielą m.in. informacji na temat programów dotacyjnych, np. Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Moje Ciepło można będzie znaleźć także w Powiecie Tarnowskim.

Program wydarzeń w swoim rejonie można sprawdzić na stronie internetowej: klimat.ekomaloplska.pl.

Aktywnością spinającą klimatyczne działania w poszczególnych miejscowościach Małopolski będzie wspólne sadzenie drzew. Bądźcie z nami podczas
II Małopolskiego Dnia dla Klimatu!

Małopolski Dzień dla Klimatu organizowany jest w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA. Głównym celem tego Projektu jest wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego. Działania projektu koncentrują się także na promocji odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej oraz przeciwdziałaniu i adaptacji do zmian klimatu.

Blisko mieszkańców działają doradcy ds. klimatu i środowiska, zatrudnieni w 21 powiatach. W minionym roku zorganizowali oni m.in. 79 wydarzeń związanych z ochroną klimatu i 50 lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych, których przekaz dotarł do ponad 300 tysięcy mieszkańców. Pozyskali dla swoich powiatów blisko 1 200 000 zł, dzięki przygotowanym projektom o dofinansowanie z funduszy publicznych. Udzielili także blisko 15 000 porad.

Artykuł powstał w ramach działania E2 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Artykuł przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i NFOŚiGW  nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka