sobota, 17 sierpnia 2019 18:12

Korzenna: 4,5 mln dotacji z Ministerstwa Sportu

Autor Marzena Gitler
Korzenna: 4,5 mln dotacji z Ministerstwa Sportu

Gmina Korzenna otrzymała 4,5 mln zł dofinansowania na budowę krytej pływalni wraz z zapleczem techniczno-szatniowosanitarnym przy Szkole Podstawowej w Korzennej. Środki przyznano w ramach programu „Sportowa Polska”.

Cztery i pół miliona złotych dofinasowania do budowy basenu pozyskała gmina Korzenna z budżetu Ministerstwa Sportu. Niewykluczone, że przetarg na budowę basenu zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku - informują władze samorządowe na oficjalnej stronie gminy.

Uzyskane wsparcie finansowe jest największym z możliwych oferowanych przez Ministerstwo Sportu. Pieniądze zostaną przekazane w trzech transach w kolejnych latach. – Cieszę się, że nasze starania przyniosły skutek, bo to duże i kosztowne przedsięwzięcie, które trudno byłoby zrealizować wyłącznie z własnych środków – podkreśla wójt Leszek Skowron.

Planowany basen zostanie wybudowany bezpośrednio przy hali sportowej w Korzennej, która jest w trakcie realizacji. Sama budowa powinna zakończyć się w 2023 roku.


„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” to jeden z programów ogłaszanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W sumie w ramach programu Małopolska otrzymała dotychczas dofinansowanie wysokości ponad 20 milionów złotych przeznaczone na realizację 10 zadań. Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych. Dofinansowaniem objęte mogą zostać obiekty ogólnodostępne, które umożliwiają masowe uprawianie sportu.

inf. UG Korzenna i UW w Krakowie

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje