piątek, 31 maja 2024 09:55

Od projektu do odbioru - jak przebiega proces inwestycyjny przy budowie hali stalowej?

Autor Artykuł sponsorowany
Od projektu do odbioru - jak przebiega proces inwestycyjny przy budowie hali stalowej?

Produkcja hal stalowych to złożony proces, który przebiega w wielu etapach. Aby tego rodzaju konstrukcje dobrze sprawdzały się w ramach prowadzonej działalności, muszą być odpowiednio zaprojektowane i wykonane. Obecnie hale stalowe mogą być łatwo dopasowane do ścisłych wymagań inwestycyjnych, a także integrowane z już dostępną infrastrukturą. W procesie ich projektowania i budowy należy pamiętać o zastosowaniu właściwych rozwiązań technologiczno-materiałowych.

Przygotowanie do inwestycji

Hala stalowa powstaje na podstawie opracowanego wcześniej projektu. Zależnie od potrzeb inwestora, w schemacie takim można zawrzeć wiele szczegółowych usprawnień i detali. Projekt konstrukcji zawsze jest tworzony z myślą o docelowej branży i zastosowaniu. Istotnym etapem przygotowań pozostaje określenie parametrów hali, włącznie z jej wymiarami. Informacje te są następnie wykorzystywane przez wykonawcę, który przedstawia inwestorowi proponowane rozwiązania i rozpoczyna prace nad właściwym projektem. Specjalista może korzystać również z dodatkowych danych wskazanych przez nabywcę, co usprawnia proces wykonawczy. W ramach współpracy zawierane są postanowienia dotyczące budżetu, procesu decyzyjnego czy też preferowanego terminu realizacji. W projekcie mogą być uwzględnione dodatkowe elementy infrastruktury, bramy wjazdowe czy izolacje. Niektóre hale stalowe są także wyposażone w systemy dźwigów, suwnic, układni czy wyciągów.

Tworzenie projektu hali

Proces powstawania projektu hali jest ściśle powiązany z doborem właściwych funkcjonalności, w które musi być wyposażony obiekt. Wykonawca uwzględnia rozwiązania optymalnie dopasowane do branży inwestora, a następnie ujmuje się w treści projektu budowlano-wykonawczego. Dokumentacja taka najczęściej zawiera część opisową, która omawia podstawowe cechy fizyczne hali stalowej, szacowane obciążenia czy spis materiałów. W projekcie nie może zabraknąć również części wykonawczej, pozwalającej na zapoznanie się z pełnym instruktażem przygotowywania hali stalowej. Wszystkie zapisy muszą jasno informować o kolejności realizacji poszczególnych etapów prac.

Zagospodarowanie hali stalowej

Istotnym etapem procesu inwestycyjnego jest umiejętne zaplanowanie i zagospodarowani hali stalowej, która często służy jako obiekt magazynowy, produkcyjny, handlowy czy nawet rolniczy. Zależnie od docelowej funkcji, konstrukcja może wymagać np. prawidłowej synchronizacji poszczególnych stref z całym układem komunikacyjnym. Dokumentacja projektowa musi więc zawierać informacje na temat przynależnej infrastruktury, co dotyczy chociażby wnętrz socjalnych i biurowych, instalacji technologicznych czy konstrukcji reklamowych. Zróżnicowane wymagania projektowe może spełnić jedynie doświadczony producent hal stalowych. GLOB-STAL wytwarza wszystkie niezbędne elementy we własnym zakładzie, a także gwarantuje ich optymalną jakość, trwałość mechaniczną, odporność na trudne warunki atmosferyczne czy wytrzymałość mechaniczną. Z ofertą firmy można się zapoznać na stronie internetowej: https://glob-stal.pl/.

Montaż i odbiór hali stalowej

Kiedy finalny projekt architektoniczny jest już gotowy, można przystąpić do procesu budowy hali. Nad jej poszczególnymi etapami powinien czuwać wyznaczony kierownik, odpowiedzialny za sprawowanie kontroli oraz doglądanie wszystkich działań. Na początku odbywają się przede wszystkim prace ziemne, które mają na celu ustabilizowanie gruntu, odwodnienie terenu i zutylizowanie nieużytków. Po ustawieniu fundamentów następuje budowa szkieletu hali stalowej, którego podstawowe elementy to m.in  słupy, rygle, belki czy różne elementy złączne. Obiekt wymaga tez przygotowania zadaszenia, najczęściej wykonanego z blach trapezowych lub falistych oraz posiadającego obudowę izolowaną lub nieizolowaną. W zależności od ustaleń z inwestorem, halę można dodatkowo wyposażyć w system odwadniający. Na koniec wykańczane są ściany, po czym konstrukcja otrzymuje niezbędne instalacje i po właściwym zagospodarowaniu terenu jest gotowa do odbioru.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka