piątek, 7 kwietnia 2023 10:00

Pomagają tym, o których wciąż mówi się za mało. Jak święta spędzą niepełnosprawni umysłowo?

Autor Patryk Trzaska
Pomagają tym, o których wciąż mówi się za mało. Jak święta spędzą niepełnosprawni umysłowo?

Swoją działalnością pomagają tym, o których wciąż mówi się za mało. – Wspomagamy osoby niepełnosprawne w rozwoju osobistym i społecznym. Tworzymy dogodne warunki do edukacji, rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami, tworzymy dodatkowe formy pomocy oraz poszerzamy naszą lokalizację – mówi w rozmowie z Głos24 Ewa Zięba – Członkini Zarządu Głównego PSONI, Sekretarz Zarządu Koła w Miechowie oraz Dyrektorem OREW.

O niepełnosprawności pomimo ciągłego rozwoju społeczeństwa oraz większego dostępu do informacji wciąż mało się mówi. Zazwyczaj, jeżeli temat jest już podnoszony, to dotyczy on sfery fizycznej. Jest to spore uproszczenie, ponieważ w tym samym czasie wśród nas żyją osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wielu zapomina, że pomimo krzywdzących tę społeczność stereotypów są to tacy sami ludzie, jak wszyscy pozostali.

Mimo to, jak w przypadku każdej niepełnosprawności, takie osoby potrzebują jednak wsparcia ze strony instytucji pomocowych. Pomagają one swoim podopiecznym w normalnym funkcjonowaniu. Jednym z nich jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Kołem w Miechowie. O ich działalności oraz pomocy osobom z niepełnosprawnościami rozmawiamy z Ewą Ziębą – Członkinią Zarządu Głównego PSONI, Sekretarzem Zarządu Koła w Miechowie oraz Dyrektorem OREW.

Jaka jest historia Państwa działalności? Jak to się zaczęło?

– Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie powstało dzięki grupie rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz grupie przyjaciół, którzy wsparli te działania. Od 1992 roku stowarzyszenie otacza kompleksową opieką dzieci, młodzież i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Wspomagamy osoby niepełnosprawne w rozwoju osobistym i społecznym. Tworzymy dogodne warunki do edukacji, rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami, tworzymy dodatkowe formy pomocy oraz poszerzamy nasza lokalizację. Działamy w dwóch budynkach przy ul. Sienkiewicza 24 w Miechowie oraz od 2021 roku funkcjonujemy w nowo wyremontowanym, rozbudowanym budynku po szkole podstawowej w Strzeżowie Drugim 45, które funkcjonuje jako Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin.

Jaka jest misja stowarzyszenia? Iloma podopiecznymi zajmuje się Państwa stowarzyszenie?

– Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

PSONI prowadzi następujące placówki: Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w wieku od 2,5 do 25 roku życia, obecnie uczęszcza 57 wychowanków/uczniów.

W placówce funkcjonują oddziały przedszkolne, gdzie dzieci mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, oddziały szkoły podstawowej, oddziały szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespoły rewalidacyjno – wychowawcze, gdzie uczniowie realizują obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz fizjoterapeutów w tym terapeutów integracji sensorycznej dzięki czemu dzieci i młodzież uzyskują dodatkowe wsparcie w formie zajęć specjalistycznych. Prowadzimy również terapie biofeeback, terapie metodą Tomatis, treningi komunikacji alternatywnej AAC. Uczniowie korzystają z zajęć w zakresie dogoterapii, zajęć hippicznych, zajęć na basenie oraz w grocie solnej, co wspomaga ich przestronny rozwój.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – wspomagające rozwój dziecka od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Obecnie z tej formy wsparcia korzysta 76 dzieci.

Jak wygląda Państwa praca z osobami niepełnosprawnymi umysłowo?

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Stowarzyszeniu działa Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla dzieci, który  zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 roku życia, Poradnia Logopedyczna, zajmująca się konsultacjami, diagnozą logopedyczną, a także terapią mowy dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Poradnia Psychologiczna Dziecięca, która obejmuje diagnozę psychologiczną oraz terapię dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 roku życia.

Istnieje też Warsztat Terapii Zajęciowej, w ramach którego osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, uczestniczą w zajęciach poprawiających ogólny rozwój i sprawność niezbędną do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Próby przygotowania do pełnienia ról społecznych, preorientacja zawodowa, obecnie z tej formy korzysta 50 osób z niepełnosprawnościami.

Jaki jest Was cel tej działalności?

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne funkcjonuje od 2022 roku. Głównym celem działania jest świadczenie usług osobom dorosłym niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych poprzez wsparcie: w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych, obecnie uczęszcza 17 osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

Zbliżają się święta Wielkanocne, jak planujecie Państwo zagospodarować ten czas swoim podopiecznym? Czy ich święta będą się jakoś różnić?

– W okresie przedświątecznym uczniowie OREW i uczestnicy WTZ oraz COM jak co roku uczą się o tradycjach świątecznych, przygotowują dekoracje, gazetki, wykonują kartki świąteczne, które rozsyłane są do naszych przyjaciół. Uczniowie osobiście roznoszą karki, składają życzenia, uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy wykonują pod czujnym okiem nauczycieli palmy oraz stroiki wielkanocne prezentowane na konkursach, kiermaszach zarówno w placówkach jak i na terenie Miechowa. Cała społeczność PSONI rodzice, dzieci, kadra uczestniczą we mszy św. w Bazylice Grobu Bożego.

Jak osoby, które chciałyby Państwa wesprzeć mogą pomóc? Czy można zostać wolontariuszem, bądź dokonać wpłaty, czy przekazać dary?

– W naszej działalności wpierać nas może każda osoba fizyczna, firma oraz instytucja poprzez wolontariat, przekazanie 1,5% podatku, zakup charytatywnej cegiełki lub wpłaty darowizny. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.psonimiechow.pl

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka