wtorek, 12 marca 2019 10:00

Promesa na remonty dróg gminnych

Autor Redaktor Techniczny
Promesa na remonty dróg gminnych

2 marca Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy uczestniczył w uroczystym spotkaniu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Podczas spotkania, z rąk wicepremier Beaty Szydło i ministra Joachima Brudzińskiego przekazane zostały promesy dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Proszowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 820 000 zł, w ramach którego zostanie wyremontowanych pięć odcinków dróg gminnych:

  1. Odcinek drogi gminnej Kościelec granica województwa nr 160260K w miejscowości Kościelec w km 2+505 – 3+696, działka ewidencyjna nr 448/3,
  2. Odcinek drogi gminnej ulicy Biały Krzyż w Proszowicach nr 160183K w miejscowości Proszowice w km 0+550 – 1+610, działka ewidencyjna nr 2403/6, 2478/1, 2432,
  3. Odcinek drogi gminnej Kościelec – Posiłów nr 160257K w miejscowości Posiłów w km 1+015 – 1+402, działka ewidencyjna nr 229,
  4. Odcinek drogi gminnej Czajęczyce przez wieś nr 160230K w miejscowości Koczanów w km 1+394 – 1+904 działka ewidencyjna nr 198,
  5. Odcinek drogi gminnej Stogniowice przez wieś nr 160296K w miejscowości Stogniowice w km 0+180 – 0+440, działka ewidencyjna nr 604.

Przyznane dofinansowanie pochodzi z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na rok 2019. Dzięki uzyskanemu wsparciu zniszczone odcinki dróg zostaną wyremontowane, co pozytywnie wpłynie na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy.

Joanna Łękas

Proszowice - najnowsze informacje