wtorek, 4 lutego 2020 15:21

Stary Sącz. Ruszył kolejny etap budowy kanalizacji i wodociągów

Autor Marzena Gitler
Stary Sącz. Ruszył kolejny etap budowy kanalizacji i wodociągów

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy wykonawca rozpoczął kolejny etap budowy kanalizacji w gminie. Kanalizacja w Moszczenicy Niżnej to prawie 12 km sieci. Skorzysta z niej docelowo 790 osób.

Przetarg na budowę odcinka w Moszczenicy Niżnej wygrała firma Mur-bet, a koszt budowy tej części kanalizacji to 8 230 503 zł.

Planowana jest też budowa sieciowej przepompowni ścieków. Zaplanowano przełożenie gazociągu. Ten odcinek zostanie włączony do wybudowanej sieci kanalizacyjnej przy potoku Moszczeniczanka (rejon ul. Partyzantów, tam też rozpoczęto prace) oraz do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Witosa.

Kiedy na początku ubiegłego roku burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie budowy kanalizacji w Mostkach, Moszczenicy Wyżnej, Moszczenicy Niżnej i Gołkowicach Dolnych obecnie realizowany projekt rozszerzył się o cztery nowe zadania. Teraz cała inwestycja z nowymi odcinkami będzie warta 62,4 mln zł przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności rzędu 30,7 mln zł.

W ramach tych czterech zadań nowe odcinki kanalizacji będą miały długość 42 km 606 m i obejmą 2626 osób, a długość wodociągu w Moszczenicy Wyżnej to 7 km dla 435 osób.

Najlepszą ofertę na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Moszczenicy Wyżnej i Gołkowicach Dolnych złożyło konsorcjum firm Krisbud i Machnik. Roboty budowlane związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Moszczenicy Wyżnej i Gołkowicach Dolnych są podzielone na zadania i zostaną wykonane systemie „zaprojektuj i wybuduj” .

Pierwsze z zadań to zaprojektowanie i wybudowanie w Moszczenicy Wyżnej nowej sieci grawitacyjnej i tłocznej kanalizacji sanitarnej oraz odcinków do nieruchomości sąsiednich zakończonych studzienką w przyłączanej nieruchomości, a w przypadku braku studzienki do granicy tej nieruchomości. Długość projektowanej kanalizacji wyniesie ok. 8 km kanałów grawitacyjnych i ok. 0,7 km przewodów tłocznych. Wybudowane też zostaną dwie sieciowe pompownie ścieków. W Gołkowicach długość projektowanej kanalizacji wyniesie ok. 10,3 km kanałów grawitacyjnych i ok. 2,3 km przewodów tłocznych. Zbudowane zostaną cztery pompownie ścieków. Do nowej instalacji zostanie podłączonych 207 budynków.

Kolejne zadanie to zaprojektowanie i wybudowanie w i Moszczenicy Wyżnej sieci wodociągowej rozdzielczej oraz odcinków stanowiących odgałęzienie od sieci zlokalizowanej w pasie drogowym, a także odcinków koniecznych do przekroczenia drogi do granicy podłączanej nieruchomości, w sposób umożliwiający dokonanie późniejszego jej podłączenia bez naruszania jezdni. Długości projektowanego wodociągu wyniesie to ok. 7 km. W ramach obu inwestycji w Moszczenicy Niżnej  do wodociągu i kanalizacji zostanie podłączonych 109 budynków.

W Mostkach ogłoszony przetarg zakłada wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej długości 9,3 km oraz przebudową i rozbudową wodociągu. Tu inwestycja pozwoli na podłączenie mediów do 659 mieszkańców.

Inf. i foto: UM SS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje