czwartek, 28 maja 2020 05:51

Wiosenna konserwacja rowów melioracyjnych w gminie Proszowice

Autor Manuel Langer
Wiosenna konserwacja rowów melioracyjnych w gminie Proszowice

Na  zlecenie Gminy Proszowice w ramach prac związanych z konserwacją rowów  melioracyjnych, wykonano czyszczenie ponad 4 500 metrów bieżących rowów  oraz udrożnienie 16 przepustów. Wartość zleconych prac wyniosła blisko  32 tys. zł. Prace zrealizowano na rowach melioracyjnych zlokalizowanych  na użytkach rolnych, co umożliwiło uregulowanie stosunków wodnych oraz  przywrócenie produktywności gleb.

Prace  melioracyjne gruntów wykorzystywanych rolniczo wykonane wiosną  2020  r.  to w dużej mierze kontynuacja likwidacji szkód spowodowanych  nawalnymi deszczami, które nawiedziły naszą gminę w maju i lipcu 2019  r.  W ubiegłym roku wykonano renowację ponad 8 500 metrów bieżących  zamulonych, zniszczonych rowów  melioracyjnych za kwotę ponad 55 tys.  zł.

Ponadto  w roku 2019 wielokrotnie oczyszczano nawierzchnie jezdni dróg gminnych  z naniesionego materiału, pochodzącego z przyległych do pasów drogowych  pól uprawnych. Prace porządkowe miały charakter doraźnego przywrócenia  przejezdności ciągów komunikacyjnych i polegały na usunięciu namułu  z jezdni drogi, często z koniecznością jego wywozu. Dodatkowo wykonywano  bieżące zabezpieczenia uszkodzeń w obrębie koron dróg gminnych, takich  jak uzupełnienia skarp drogowych.  Koszt powyższych prac wyniósł 95,5  tys. zł.

Prowadzone systematycznie i w skoordynowany sposób działania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnej, z udziałem wszystkich  użytkowników rowu, może zapewnić niezakłócony przepływ wezbranej wody  i  ochronić przylegające grunty przed podtopieniami. Warunkiem jest to,  żeby w akcje włączyli się wszyscy właściciele gruntów przez który ten  rów przebiega, aby nie pozostawały odcinki rowów zarośnięte czy zamulone  czy też celowo niszczone, zasypywane lub zaśmiecane.

Rowy  śródpolne i śród łąkowe są szczególnie podatne na ulewne opady i ze  względu na stosunkowo małą pojemność wody łatwo występują z koryt rowów.  Z drugiej strony rowy są szczególne podatne na zarastanie nie tylko  sezonowa roślinnością (trawy) lecz także krzewami a nawet drzewami (w  przypadku braku regularnej konserwacji).

Info/foto: UGIMP

Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka