wtorek, 7 lipca 2020 13:51

9,5 mln zł na stabilizację osuwisk

Autor Wiktoria Mitura
9,5 mln zł na stabilizację osuwisk

2 lipca powiat tarnowski oraz powiat tatrzański otrzymały promesy na skutki osuwisk. Taki czek odebrał również starosta suski.

Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec przekazał w czwartek (02.07.) staroście tatrzańskiemu Piotrowi Bąkowi i wicestaroście tarnowskiemu Jackowi Hudymie czeki potwierdzające przyznanie środków na stabilizację osuwisk.


Powiat tarnowski otrzymał kwotę 2 320 000 zł. Pieniądze mają być przeznaczone na stabilizację osuwiska oraz odbudowę drogi powiatowej nr 1381K w miejscowości Zalasowa. Natomiast do powiatu tatrzańskiego trafi 1 340 000 zł. Te środki wykorzystane będą na stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1656K – ul. Powstańców Śląskich – w Zakopanem.

Dla przypomnienia:

Na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w Małopolsce zostały przyznane środki w wysokości 9 550 000 zł, z przeznaczeniem dla 3 powiatów na dofinansowanie realizacji 3 zadań oraz dla samorządu województwa małopolskiego na realizacją 2 zadań.

W ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi w 2019 roku Wojewoda Małopolski zawarł z 19 jednostkami samorządu terytorialnego umowy na realizację 26 zadań na łączną kwotę 14 622 178,00 zł, w ramach których ustabilizowano 6 osuwisk.

Tarnów - najnowsze informacje