sobota, 6 lipca 2019 07:01

Będzie skatepark w Kalwarii Zebrzydowskiej!

Autor Joanna Frydrych
Będzie skatepark w Kalwarii Zebrzydowskiej!

W listopadzie 2015 r. grupa mieszkańców na ręce Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego złożyła wniosek o budowę w Kalwarii Zebrzydowskiej skateparku, warto zaznaczyć iż składając wniosek jego inicjatorzy dołączyli listę poparcia, zbierając około 350 podpisów. Od samego początku ich inicjatywa zainteresowała Burmistrza Miasta i zyskała jego poparcie. Po ostatnich decyzjach burmistrza i radnych możemy przekazać radosną informację, z której najbardziej ucieszą się dzieci i młodzież. Budowa skateparku ruszy po podpisaniu umów. Inwestycję będzie realizowała firma TECHRAMPS Sp. z o. o., która specjalizuje się w budowie tego typu obiektów.

Przypomnijmy w listopadzie 2015 r. grupa mieszkańców na ręce Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego złożyła wniosek o budowę w Kalwarii Zebrzydowskiej skateparku. Jak podkreśli jego inicjatorzy Piotr Błachut i Krzysztof Oleksy -członkowie Zarządów Osiedli nr 1 i 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej, dodawali że pomysł zrodził się już dawno.

Pomysłodawcy tej inicjatywy dążyli do tego, by w Kalwarii Zebrzydowskiej powstał Skatepark, jak tłumaczyli, taki z prawdziwego zdarzenia. Wskazali również możliwą lokalizacje - plac w bezpośrednim sąsiedztwie boisk „Orlik”. Dla tego pomysłu szybko zebrali około 350 podpisów, założyli profil na FB, o tej inicjatywie informowały też lokalne media.

W krótkim czasie inicjatorów na spotkanie do Urzędu Miasta zaprosił Burmistrz, który poparł inicjatywę i zadeklarował wsparcie dla tego pomysłu. Inicjatorzy budowy skateparku, w kolejnych miesiącach byli na bieżąco informowani o działaniach jakie podejmuje Urząd Miasta, stając się partnerami Burmistrza. Brali także udział w pracach nad przygotowaniami do powstania projektu. We współpracy udało się również wypracować koncepcje budowy, ustalić jakie elementy wejdą w jego skład.

W marcu 2016 roku, w zaledwie po trzech miesiąc od złożenia wniosku o budowę skateparku rozpoczął się etap projektowania, rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji oraz prowadzono sprawy związane z uzyskaniem pozwoleniem na budowę, przygotowano projekt budowlano-wykonawczy. W następstwie czego wykonano: projekt budowalny, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczną.

Burmistrz zgodnie z zapowiedziami, przygotowując projekt budżetu miasta na 2017 rok, wpisał jako zadanie inwestycyjne pozycję „Budowa skateparku”. Jednak w kolejnych latach ogłoszony przetarg przewyższał kwotę jaka została zabezpieczona na ten cel, tak też było w czerwcu br., dlatego burmistrz zwrócił się do radnych celem zaopiniowania i przeznaczenia dodatkowych środków na wspomnianą inwestycję, pomysł ten zyskał akceptację i budowa skateparku może ruszyć!

Info/foto: UMKZ/ilustracyjne pixabay.com

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje