piątek, 25 marca 2022 12:28

Co to jest szkoda całkowita?

Autor Artykuł sponsorowany
Co to jest szkoda całkowita?

Miałeś wypadek lub stłuczkę na drodze, więc prawdopodobnie przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Składasz podanie do ubezpieczyciela, a w jego odpowiedzi jest napisane – szkoda całkowita. Co to dokładnie oznacza i z czym wiąże się taka decyzja? Wyjaśniamy!

Czym jest szkoda całkowita?

Szkodę całkowitą może ogłosić ubezpieczyciel zarówno, jeżeli ubiegamy się o odszkodowanie z autocasco, jak i z OC sprawcy. Ubezpieczyciele decydują się na jej zastosowanie zazwyczaj, kiedy dojdzie do bardzo konkretnego przypadku. Mianowicie o szkodzie całkowitej możemy mówić wówczas, kiedy samochód został na tyle uszkodzony, że jego naprawa zwyczajnie okazałaby się nieopłacalna. W uproszczeniu możemy założyć, że przed zdarzeniem nasz pojazd miał określoną wartość rynkową, na przykład 20 tysięcy złotych. Jeżeli niefortunny wypadek, w którym przyszło nam brać udział, doprowadził do tak rozległych usterek naszego samochodu, że koszty jego naprawy zdecydowanie przekroczyłyby jego wartość, wówczas właśnie mówi się o szkodzie całkowitej.

Kiedy towarzystwo orzeka szkodę całkowitą?

Właśnie w momencie, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe stwierdzi, że naprawienie samochodu może być zupełnie nieopłacalne, możemy spodziewać się decyzji o szkodzie całkowitej. W takim przypadku zostanie wypłacone nam konkretne odszkodowanie. Jakiej kwoty możemy się spodziewać? Jest ona wyliczana według określonego wzoru, co oznacza, że od kwoty wartości samochodu przed wypadkiem trzeba odjąć jego cenę po wypadku, czyli cenę, jaką moglibyśmy otrzymać za sprzedaż takiego uszkodzonego auta. Po dokonaniu takiej kalkulacji otrzymamy sumę, która prawdopodobnie będzie kwotą otrzymanego przez nasz odszkodowania. Jeżeli zatem przyjmiemy, że wartość naszego samochodu przed wypadkiem wynosiła właśnie 20 tysięcy złotych, po wypadku wartość wraku zmalała do 2 tysięcy złotych, wówczas prosta kalkulacja wskazuje na to, że 18 tysięcy złotych to kwota, która wpłynie na nasze konto po wydaniu decyzji ubezpieczyciela.

Czy od szkody całkowitej można się odwołać?

Wiele jest przypadków, w których możemy czuć się niesprawiedliwie potraktowani właśnie z tego względu, że ubezpieczyciel wydał taką, a nie inną decyzję. I nic dziwnego, często naginają oni fakty, ponieważ wypłata odszkodowania za szkodę całkowitą może okazać się dla nich bardziej opłacalna. Jeżeli zatem mamy podejrzenie, że taka decyzja została wydana bezpodstawnie, a nasz samochód zdecydowanie da się naprawić – warto sporządzić odwołanie od szkody całkowitej. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie https://www.helper-cpp.pl/oferta/szkoda-calkowita-z-oc-sprawcy. Taki formularz odwołania zawierać powinien przede wszystkim nasze dane teleadresowe, numer polisy, a także informacje odnośnie naszego pojazdu. Niezbędne będzie również uargumentowanie takiego odwołania i przytoczenie faktów, które potwierdzać by miały nasze stanowisko. W tym celu posłużyć się można opinią rzeczoznawcy czy wyceną sporządzoną przez autoryzowane warsztaty. Należy również wskazać wartość pojazdu sprzed zdarzenia według naszej opinii. Możemy w tym celu przejrzeć ogłoszenia sprzedaży podobnych modeli i roczników samochodów, co nasz pojazd. Obok tego należy również podać szacowane koszty naprawy. Taki kosztorys sporządzi pracownik warsztatu samochodowego. Jeżeli wskazane przez nas koszty naprawy nie będą przewyższały wartości pojazdu wówczas mamy pełne prawo, aby złożyć odwołanie i ubiegać się o wyższą kwotę odszkodowania. Ubezpieczyciel ustosunkuje się do naszego odwołania w ciągu trzydziestu dni.

Decyzja odmowna ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel jest nieugięty i nie trafiły do niego nasze argumenty? Takie sytuacje niestety zdarzają się bardzo często. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy firmy Helper www.helper-cpp.pl, która przyjrzy się naszej indywidualnej sprawie i zaoferuje pomoc w rozwiązaniu sporu z ubezpieczycielem. Jeżeli chcemy, możemy również podjąć próbę naprawy samochodu samodzielnie. Nawet po ogłoszonej szkodzie całkowitej mamy możliwość, by oddać samochód do mechanika i doprowadzić go do stanu używalności, nie zabraniają tego żadne przepisy.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje