środa, 31 maja 2023 13:58

Gdzie mogą szukać pracy uchodźcy w województwie małopolskim?

Autor Artykuł zewnętrzny
Gdzie mogą szukać pracy uchodźcy w województwie małopolskim?

Województwo małopolskie to dobre miejsce na rozwój kariery zawodowej – sam Kraków wyróżnia się niskim poziomem bezrobocia i wysokimi zarobkami. Praca dla uchodźców w regionie to głównie stanowiska wymagające doświadczenia i umiejętności technicznych. Wakaty znajdziesz zarówno w ochronie zdrowia czy oświacie, jak i w gastronomii i innych usługach. Kogo szukają pracodawcy w 2023 roku? Sprawdź, jakie branże mają najlepsze perspektywy rozwoju zawodowego.

Praca w województwie małopolskim – czy bezrobocie w Małopolsce jest duże?

Jeśli chodzi o dostępność ofert pracy, Małopolska stwarza możliwości zatrudnienia przede wszystkim w dużych aglomeracjach i otaczających je strefach ekonomicznych. Mniej ogłoszeń dotyczy pracy w firmach o zasięgu lokalnych, w których jednocześnie stabilność zatrudnienia jest większa. Mniejsza liczba wakatów w części regionalnej województwa przekłada się na wyższe bezrobocie, szczególnie u osób dopiero wchodzących na rynek pracy (do 26 r.ż) i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (młodych mam, osób w wieku przedemerytalnym, długotrwale bezrobotnych itp.).

W ogólnym zarysie, od stycznia 2023 roku sytuację na polskim rynku pracy można ocenić jako stabilną – stopy bezrobocia utrzymują się na podobnym poziomie, a liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy powoli maleje. Podobnie jest w Małopolsce: pod koniec kwietnia 2023 roku szacowane bezrobocie wyniosło 4,8 proc. (dla porównania, wskaźnik ogólnokrajowy w tym czasie wyniósł 5,3 proc.).

Nie dziwi, że duże miasta Małopolski, z Krakowem na czele, to kierunek wybierany przez wielu uchodźców poszukujących pracy w Polsce. Wstępne dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują, że obywatele Ukrainy stanowią około 2 proc. ogólnej liczby bezrobotnych w kraju. W odniesieniu do marca tego roku liczba ta spadła o ponad 1 tys. osób. Dane te pokazują, że praca dla uchodźców wciąż jest dostępna. Jednocześnie MRiPS podkreśla, że Polska niezmiennie pozostaje krajem o stosunkowo niskim wskaźniku bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat stopa bezrobocia w kraju w marcu wynosiła 2,8 proc. – tyle samo, co w Niemczech i nieco więcej niż w Czechach (2,6 proc.). W UE było to 6 proc., a w strefie euro – 6,5 proc..

Zawody, w jakich czeka praca dla uchodźców

Ukraińcy, którzy szukają zatrudnienia, powinni skupiać się na zawodach, w których odnotowano brak kandydatów do pracy. Są to tak zwane zawody deficytowe prognozowane każdego roku przez Barometr Zawodów. Tegoroczne prognozy pokazują, że praca w Krakowie i w całym województwie będzie najłatwiej dostępna dla 34 grup zawodowych – od usług i gastronomii po przemysł i budownictwo.

Gdzie szukać pracy? Praca małopolskie w 2023 roku to między innymi wakaty dla takich zawodów jak:

●       nauczyciele;

●       magazynierzy;

●       kierowcy;

●       lekarze;

●       pracownicy budowlani i wykończeniowi;

●       księgowi;

●       kucharze.

Co więcej, osoby, których celem jest praca w Małopolsce, w szczególności praca Kraków czy praca w Proszowicach, mogą liczyć na zatrudnienie na przykład jako nauczyciele praktycznej nauki zawodu, przedmiotów ogólnokształcących czy przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych, kierowcy autobusów lub samochodów ciężarowych, kierownicy budowy, monterzy instalacji budowlanych czy operatorzy sprzętu do robót ziemnych, lekarze oraz pielęgniarki i położne, pracownicy ds. księgowości i samodzielni księgowi, fryzjerzy, fizjoterapeuci, szefowie kuchni i kucharze, mechanicy pojazdów samochodowych, piekarze, spawacze, opiekunowie osób starszych lub z niepełnosprawnościami.

Praca małopolskie – gdzie znajdziesz aktualne oferty pracy?

Pracodawcy poszukujący pracowników publikują najnowsze oferty pracy w popularnych serwisach ogłoszeniowych, na przykład Praca.pl. Jeśli interesuje cię praca w województwie małopolskim w konkretnej branży lub na konkretnym stanowisku, możesz przeglądać też specjalistyczne fora i dedykowane grupy w social mediach.

Innym rozwiązaniem jest szukanie zatrudnienia poprzez Powiatowy Urząd Pracy. Do urzędu często zgłaszane są stanowiska przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób zarejestrowanych w PUP – dotyczy to przede wszystkim ogłoszeń od lokalnych przedsiębiorców. Poza aktualnymi ofertami urząd pracy to również poradnictwo zawodowe, dzięki któremu uchodźcy mogą lepiej poznać polski rynek pracy. Aby praca dla Ukraińców była łatwiej dostępna, mogą oni zwiększyć swoje kompetencje na kursach i szkoleniach lub skorzystać z dofinansowania do prowadzenia działalności gospodarczej.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka