środa, 6 października 2021 13:37

Gminy w powiecie myślenickim zjednoczyły się w jednym celu. Powstał Klaster Energii Ziemi Myślenickiej - EkoEnergia [WIDEO]

Autor Norbert Kwiatkowski
Gminy w powiecie myślenickim zjednoczyły się w jednym celu. Powstał Klaster Energii Ziemi Myślenickiej - EkoEnergia [WIDEO]

Taka solidarność wszystkich gmin zawsze wychodzi tylko na plus. W powiecie myślenickim samorządy zjednoczyły się w jednym celu. Chodzi o porozumienie w sprawie w przedsięwzięciu pt. „Eko Energia – Klaster Energii Ziemi Myślenickiej”. Jego założeniem jest wspólne dążenie samorządów do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez, m.in. inwestycje w Odnawialne Źródła Energii.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich samorządów z terenu powiatu myślenickiego. Liderem klastra energii będzie Gmina Myślenice reprezentowana przez burmistrza Jarosława Szlachetkę, a porozumienie o utworzeniu Klastra ze spółką DOEKO Group sygnowali także burmistrz Sułkowic Artur Grabczyk, burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, wójt Sieprawia Tadeusz Pitala, wójt Tokarni Marek Kluska, wójt Pcimia Piotr Hajduk, wójt Lubnia Kazimierz Szczepianiec oraz wójt Wiśniowej Bogumił Pawlak, wójt Raciechowic Wacława Żarskiego

Porozumienie Eko Energia – Klaster Energii Ziemi Myślenickiej
Porozumienie Eko Energia – Klaster Energii Ziemi Myślenickiej / Fot.: Głos24

Wspólne działanie wszystkich gmin z naszego powiatu ma pozwolić na współpracę w korzystaniu z ekologicznych możliwości produkcji energii. Dziękuję wszystkim wójtom i burmistrzom ziemi myślenickiej za merytoryczne wsparcie i współpracę przy tym projekcie. Główną korzyścią powstania klastra energii jest ekologiczna i tania produkcja energii z odnawialnych źródeł energii, ograniczenie kosztów jej dystrybucji i lepsze zarządzanie energią. Ważne są też takie kwestie, jak uniezależnienie się od monopolu dostawców energii i wzrost lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. To także troska o środowisko naturalne. Dla członków klastra oznacza to przede wszystkim mniejsze rachunki za energię elektryczną oraz poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, tworząc samowystarczalny energetycznie region. Skorzystają z tego samorządy, ale przede wszystkim mieszkańcy i przedsiębiorcy z całego regionu – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, która jest liderem zawartego porozumienia.

Klaster EkoEnergia pozwoli wspólnie działać w budowie farm fotowoltaicznych, rozwoju instalacji prosumenckich, budowie innych odnawialnych źródeł energii, czy tworzenia magazynów energii. Podpisane porozumienie będzie miało wymierne korzyści zarówno dla gmin, mieszkańców, jak i przedsiębiorców, powodując wzrost samowystarczalności energetycznej. Klaster pozwoli również na promowanie rozwoju rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii. Zwiększenie i racjonalizację wykorzystania zasobów lokalnych oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię. Wykorzystywanie przez samorządy energii elektrycznej pochodzącej z OZE będzie jednocześnie realizacją zadań narzuconych w Programie Ochrony Powietrza dla Małopolski (od 2023 roku co najmniej 50%, a od 2025 roku 100% zużywanej przez nie energii elektrycznej w ciągu roku powinno pochodzić z OZE). Wymierne korzyści zapewni również redukcja ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców Gmin i Powiatu.

Podpisanie Klastra Energii Ziemi Myślenickiej
Podpisanie Klastra Energii Ziemi Myślenickiej / Fot.: Głos24

Porozumienie podpisane przez samorządy z firmą DOEKO Group oraz zainicjowanie Klastra Energii Ziemi Myślenickiej pozwoli na ograniczenie niskiej emisji na terenie gmin partnerujących w projekcie, głównie poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Współpraca zapewni zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także wykluczenie ubóstwa energetycznego na terenie wszystkich gmin z powiatu myślenickiego, wykorzystując energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Gminy wspólnie będą mogły liczyć na wsparcie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią. Kluczowe będzie również  zapewnienie niezawodności dostaw oraz niskich cen energii i usług dystrybucyjnych na całym obszarze klastra energii. Klaster EkoEnergia ma również na celu wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko i obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez samorządy – tłumaczy Dariusz Zborowski, ekodoradca Gminy Myślenice.

Myślenice - najnowsze informacje