piątek, 18 października 2019 13:20

Jak przygotować uprawy zbóż ozimych do przezimowania?

Autor Artykuł sponsorowany
Jak przygotować uprawy zbóż ozimych do przezimowania?

To, w jakim stanie pszenica ozima przetrwa zimowe miesiące zależy od wielu czynników. Największe znaczenie ma odpowiedni termin siewu oraz właściwa pielęgnacja zboża w czasie jesieni.

Termin siewu – kiedy najlepiej zasiać pszenicę?

Najlepiej dostosować odmianę pszenicy do warunków glebowych i atmosferycznych. Rodzaje pszenicy różnią się właściwościami i optymalnymi terminami siewu. Każdy rodzaj posiada również inną zimotrwałość, odporność na choroby i plenność.

Zazwyczaj zboża ozime zasiane wcześnie są bardziej narażone na choroby takie jak mączniak. Wysiew w późniejszym terminie jest bezpieczniejszy dla roślin, wpływa jednak negatywnie na ilość plonów – może być ich mniej. Na szczęście można wielkość zbiorów można zwiększyć, dostosowując warunki biologiczne do wymagań roślin.

Jak przygotować pszenicę na zimowanie?

Pierwszą kwestią jest odpowiedni poziom azotu w glebie. Nie można doprowadzić do nadmiaru – umiarkowany niedobór nie jest natomiast szkodliwy. Sprawia, że rośliny mogą wykształcić głębszy system korzeniowy. Z drugiej strony nadmiar prowadzi do słabego ukorzenienia, które prowadzi do przemarzania roślin.

Kolejnym istotnym czynnikiem może być uzupełnianie gleby o fosfor, magnez i inne mikroelementy wpływające na zdolność pobierania azotu, a co za tym idzie: zdrowie i wytrzymałość roślin.

Ochrona przed grzybami, chwastami i szkodnikami

Środki grzybobójcze, chwastobójcze czy szkodnikobójcze pomogą zabezpieczyć uprawy w najtrudniejszym okresie zimowania. Podobny wpływ na jakość i zdrowie zbóż mają nawozy i zaprawy nasienne, zabezpieczające i wzmacniające systemy korzeniowe.

Wiele osób popełnia błąd, używając środków grzybobójczych dopiero wtedy, gdy choroba jest już rozwinięta, a tego typu środki przede wszystkim zabezpieczają rośliny przed jej powstaniem, wytwarzając barierę na powierzchni liści. W serwisie Sygenta możemy znaleźć więcej informacji na temat tego, jak zwalczać choroby pszenicy ozimej oraz chronić zboża przed chwastami i szkodnikami – nie tylko jesienią i zimą, ale przez cały rok.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje