poniedziałek, 27 marca 2023 08:23

Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją w biznesie?

Autor Artykuł zewnętrzny
Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją w biznesie?

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z nieustannym oddechem konkurencji na plecach. Ma to swoje dobre strony, ponieważ motywuje przedsiębiorców do rozwoju. Są też jednak ciemnie strony biznesu — to między innymi tzw. nieuczciwa konkurencja. Czym się charakteryzuje i jak można z nią walczyć?

Czym jest zjawisko nieuczciwej konkurencji?

O nieuczciwej konkurencji mówi się wtedy, kiedy do czynienia mamy z działaniami podejmowanymi w związku z działalnością gospodarczą, naruszającymi interes danego przedsiębiorcy lub kontrahenta (albo też zagrażające temu interesowi). Działania te są sprzeczne z dobrymi obyczajami, a nawet z literą prawa.

Do działań tych zalicza się między innymi:

 • Wykorzystanie w celu wprowadzenia w błąd klienta: nazwy, znaku czy logotypu przez inną firmę, niemającą do tego praw.
 • Naśladowanie produktów innych firm.
 • Błędne oznaczenie towarów pod względem jakości danego produktu czy sposobu jego używania.
 • Namawianie pracowników danej firmy do niewywiązywania się ze swoich obowiązków.
 • Sprzedaż produktów poniżej kosztów wytworzenia.
 • Ujawnianie, pozyskiwanie i wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Dokładny zakres działań sprzecznych z interesami przedsiębiorcy przedstawia ustawa z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Gdzie stosowana jest nieuczciwa konkurencja?

Zarówno małe firmy jak i wielkie przedsiębiorstwa narażone są na działanie nieuczciwej konkurencji — nie ma tutaj reguł. Różnić mogą się jedynie metody działania. Z nieuczciwymi

praktykami ze strony konkurencji mogą spotykać się i małe, rodzinne firmy, i wielkie międzynarodowe koncerny. Nie ma też żadnej jednej, konkretnej gałęzi gospodarczej, która byłaby szczególnie narażona na to zjawisko. Istnieje w handlu, produkcji, w usługach, w branży marketingowej. Spotykają się z nią właściciele sklepów internetowych, jak i osoby prowadzące działalność poza siecią. Nie da się jednak ukryć, że ze względu na względną anonimowość, sieć stanowi ogromne pole do popisu dla godzenia w interesy firm poprzez robienie im czarnego PR-u - bezpodstawne oskarżanie i nieprzychylne opinie tworzone w sieci niejednokrotnie powodowały już, że przedsiębiorstwa popadały w tarapaty.

Metody walki z nieuczciwą konkurencją

 • Ciągłe monitorowanie działań podejmowanych przez konkurencję. Analiza skierowanych do klientów ofert czy reklam może pomóc w wykryciu nieetycznych praktyk tak szybko, jak to tylko możliwe.
 • Współpraca ze specjalistami. Podejmowanie przez przedsiębiorcę działań przeciwko nieuczciwej konkurencji w pojedynkę jest trudne, a w wielu przypadkach skazane na porażkę. Samodzielnie trudno przeprowadzić prywatne śledztwo i zebrać najbardziej obciążające dowody. Niejednokrotnie rozwiązaniem jest agencja detektywistyczna, która specjalizuje się w takich usługach.
 • Legalny wywiad gospodarczy pozwala zdobyć informację na temat rzetelności innych przedsiębiorców oraz jakości ich towarów i usług. Może potwierdzić lub zaprzeczyć próbom naśladowania towarów czy wykorzystania znaków towarowych niezgodnie z prawem. Profesjonalny wywiad gospodarczy przeprowadza Detektyw Sektor, który zajmuje się między innymi analizą rynku i badaniem ryzyka nieuczciwej konkurencji dla firm.
 • Uważność podczas rekrutowania nowych pracowników. Część świeżej kadry w firmie może być wysłannikami konkurencji, a ich zadaniem może być naruszenie tajemnic przedsiębiorstwa.
 • Sprawdzanie aktualnych pracowników, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych nieuczciwych praktyk, godzących w dobre imię firmy. Detektyw Spark może wprost wcielić się w rolę zainteresowanego kupnem towaru czy usługi i jako tajemniczy klient ocenić pracownika i zaraportować u pracodawcy.
 • Wsparcie technologiczne. Warto inwestować w programy antywirusowe, antyszpiegujące, a w razie podejrzeń o bezpieczeństwo najważniejszych informacji firmowych — w wykrywanie podsłuchów.

Przedsiębiorca, będący ofiarą bezprawnego działania, może żądać zaprzestania i usunięcia skutków tego działania. Może też domagać się odszkodowania. Z kolei przedsiębiorca, który dopuścił się nieuczciwej konkurencji może zgodnie z wyrokiem sądu otrzymać zakaz prowadzenia działalności, pełnienia określonych funkcji w korporacjach, a nawet otrzymać karę pozbawienia wolności.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka