poniedziałek, 23 maja 2022 13:49

Jakie zastosowanie mają wagi precyzyjne?

Autor kal
Jakie zastosowanie mają wagi precyzyjne?

Waga jest to urządzenie wykorzystywane do wyznaczania masy. Masa jest wyznaczana najczęściej na zasadzie równoważenia sił. W niektórych przypadkach masa jest wyznaczana z wykorzystaniem innych zjawisk fizycznych. Wagi możemy rozróżnić z uwagi na dokładność, udźwig lub ze względu na konstrukcję. Ze względu na konstrukcję wagi możemy podzielić na wagi dźwigniowe, wagi elektryczne, wagi sprężynowe, wagi pomostowe czy wagi elektroniczne. W laboratorium spotykam się z różnymi rodzajami wag – waga techniczna, waga analityczna, waga kuchenna, waga półmikroanalityczne, waga mikroanalityczna, waga ultramikroanalityczna.

Wagi spotykamy nie tylko w laboratoriach, al. Również bardzo często w życiu codziennym do wyznaczenia masy różnych produktów. Wagi precyzyjne najczęściej łączą te dwie dziedziny, czyli z jednej strony wagi precyzyjne pełnia bardzo istotną rolę w naszym życiu codziennym – w aptece, na poczcie, w sklepie, a z drugiej strony są powszechnie wykorzystywane w laboratoriach.

Wagi precyzyjne wykorzystywane w laboratoriach mogą posiadać różną konstrukcję. Najczęściej spotyka się wagi, które wykorzystują pomiar skręcenia kwarcowego włókna.

Z zasady umownie zakłada się, że każda waga laboratoryjna o dokładności 0,01 g lub 0,001 g jest wagą precyzyjną. Zakres ważenia takich wag może osiągnąć nawet 10-12 kg dla urządzeń o dokładności 10 mg, dla wag precyzyjnych z dokładnością 1 mg, zakres ważenia może być do około 2000 g. Często wagi precyzyjne o takich dokładnościach już posiadają w standardowym wyposażeniu osłonę przeciwpodmuchową, w niektórych modelach taka osłona występuje, jako opcja.

Praktycznie wszystkie wagi precyzyjne posiadają wewnętrzną kalibrację. Kalibracja wewnętrzna w wagach precyzyjnych może być inicjowana automatycznie, ręcznie, na żądanie, lub z wykorzystaniem odważnika zewnętrznego.

Wagi laboratoryjne możemy również podzielić ze względu na inne kryteria. Takimi kryteriami podziału może być budowa – z osłoną lub bez, z szalką kwadratową lub okrągłą, na stalowej podstawie lub jej pozbawione. Wagi możemy również podzielić na posiadające kompensację temperaturową lub jej pozbawione. Waga używana w zalecanych temperaturach pracy na pewno będzie działać precyzyjnie i z satysfakcjonującą dokładnością. Kompensacja temperatur (opcja dostępna w droższych urządzeniach) niweluje błędy, jakie powstają podczas wahania temperatury.

Wagi możemy również podzielić ze względu na typ kalibracji. Wagi mogą posiadać kalibrację zewnętrzną (za pomocą zewnętrznego odważnika) oraz wewnętrzną. Każda waga precyzyjna z wewnętrzną kalibracją dokonuje „samodzielnie” adjustacji, gdy system uzna to za konieczne lub gdy sami „zlecimy” takie wykonanie. Waga z kalibracją zewnętrzną powinna być adjustowana odważnikiem wzorcowym po każdej zmianie miejsca użytkowania lub po wystąpieniu istotnych zmian temperaturowych.

Wagi zakupione w celach „handlowych” powinny być zweryfikowane poprzez proces legalizacji. Należy pamiętać o takiej konieczności lub możliwości w momencie zakupu wagi, gdyż wagi bez tzw. legalizacji pierwotnej już nigdy nie będzie można poddać procesowi legalizacji wtórnej.

Wagi precyzyjne takie jak z oferty DanLab.pl są powszechnie wykorzystywane nie tylko w laboratoriach, ale też na liniach produkcyjnych.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje