czwartek, 28 maja 2020 05:57

Kolejnych 5 ton żywności przekazanej na rzecz potrzebujących z gminy Dobczyce

Autor Manuel Langer
Kolejnych 5 ton żywności przekazanej na rzecz potrzebujących z gminy Dobczyce

Pracownicy  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach zorganizowali  22 maja 2020 r. kolejny transport żywności. Tym razem przywieziono 5 ton  artykułów żywnościowych w różnym asortymencie. Obecnie wsparciem  żywnościowym objęte są 403 osoby z terenu Gminy i Miasta Dobczyce. W  ramach w/w programu w roku 2020 pozyskano już 15 ton żywności.

Jest to kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 - Podprogram 2019, w ramach którego Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach współpracuje z Bankiem Żywności w  Krakowie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze  środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin  najbardziej potrzebujących.

Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

  • 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór żywności.

Osoby wcześniej zakwalifikowane do Programu prosimy o kontakt z  pracownikami socjalnymi w celu uzgodnienia terminu odbioru żywności.

Info/foto: UMD

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka