czwartek, 3 grudnia 2020 12:04

„Komitet Narty Snowboard Outdoor” chce nowego planu ferii! Petycja jest już u premiera

Autor Wiktoria Mitura
„Komitet Narty Snowboard Outdoor” chce nowego planu ferii! Petycja jest już u premiera

Do Mateusza Morawieckiego, Jarosława Gowina oraz Adama Niedzielskiego powędrowała wczoraj petycja „Komitetu Narty Snowboard Outdoor”. Domagają się w niej m.in. o zmianę terminu ferii zimowych, otwarcie od 15 grudnia gastronomii, hoteli, pensjonatów i schronisk, czy o stworzenie bonu „Ferie+”. Co na to premier?

Producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy i wypożyczalnie zimowego sprzętu reprezentowane przez „Komitet Narty Snowboard Outdoor” napisali petycję w sprawie organizacji sezonu zimowego. Wczoraj wysłana została do premiera Morawieckiego oraz wicepremiera Gowina.

Komitet jest zaniepokojony decyzją rządu o zorganizowaniu ferii zimowych dla wszystkich w jednym terminie. Podkreśla, że konsekwencje takiej decyzji będę ogromne. Dlatego też, Komitet zaproponował w petycji pewne rozwiązania, które pozwolą na przetrwanie tego trudnego okresu i zapewnią przetrwanie wielu firm i miejsc pracy.

Czego się domagają?

  • Zorganizowania dodatkowych 2-tygodniowych ferii zimowych „Ferie+” przez okres 8 tygodni (od 1 lutego do 31 marca 2021 r.).
  • Pełne otwarcie od 15 grudnia gastronomii, hoteli, pensjonatów i schronisk – przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz odpowiednich procedur.
  • Stworzenie dodatkowego bonu “Ferie+” na opłacenie obozów narciarskich dla dzieci, na zakup i wypożyczenie sprzętu sportowego, skipassów, szkoleń.
  • Uzupełnienia Tarczy Antykryzysowej 2.0 o nieuwzględnione w dokumentach wykonawczych grupy działalności gospodarczych ściśle związanych z branżami narciarską, snowboardową oraz outdoorową.
  • Rozszerzenie oraz daleko idące uproszczenie systemu rekompensat za straty powstałe w wyniku ograniczeń oraz zakazu prowadzenia działalności dla podmiotów związanych z branżami narciarską, snowboardową oraz outdoorową.

Rozwiązania zaproponowane przez „Komitet Narty Snowboard Outdoor” wydają się być bardzo przemyślane. Tym bardziej, że uzasadnienia są bardzo konkretne. Czy premier podejmie rozmowy z Komitetem i czy przychyli się do jego propozycji?

Jeśli propozycje zostaną odrzucone to spodziewać się można strajku ze strony branży narciarskiej, snowboardowej oraz outdoorowej. Komitet wyraża swoje niezadowolenie i póki co, chce wpłynąć na zmiany w sposób "pokojowy". Ale czy to tak się zakończy?

Poniżej przedstawiamy całą treść petycji.

Petycja producentów, dystrybutorów, sprzedawców i wypożyczalni zimowego sprzętu sportowego ws. organizacji sezonu zimowego 2020/21 w Polsce.

„Komitet Narty Snowboard Outdoor”, jako organizacja skupiająca firmy związane biznesowo z narciarstwem oraz turystyką kwalifikowaną, z uwagą śledzi działania Rządu RP mające na celu wsparcie przedsiębiorstw z różnych branż, które bardzo boleśnie odczuły przedłużający się kryzys spowodowany pandemią COVID-19. Jednocześnie na bieżąco analizujemy pojawiające się co kilka dni nowe regulacje, zalecenia i zakazy mające na celu ograniczenie rozprzestrzenia się wirusa.

Jako podmiot reprezentujący firmy i sektory gospodarki związane z aktywnościami sportowymi na świeżym powietrzu z wielkim niepokojem przyjmujemy do wiadomości decyzję o anulowaniu dotychczasowej formuły ferii zimowych 2021 r. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest eliminowanie potencjalnych ognisk zakażeń, jednak chcemy zwrócić uwagę na konsekwencje takiej decyzji oraz zaproponować rozwiązania, które przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego mogą przyczynić się nie tylko do uratowania wielu firm oraz miejsc pracy, ale także zwiększyć aktywność fizyczną dzieci i ich rodziców, czy opiekunów.

W związku z tym postulujemy o:

Zorganizowanie dodatkowych 2-tygodniowych ferii zimowych „Ferie+” przez okres 8 tygodni (od 1 lutego do 31 marca 2021 r.).

Ten bezprecedensowy projekt ma trzy najważniejsze założenia. Pierwsze związane jest z rozłożeniem natężenia ruchu turystycznego (w celu zmniejszenia w danych okresach liczby osób przebywających w miejscowościach wypoczynkowych, jak również ograniczenia liczby narciarzy na stokach oraz turystów na popularnych szlakach turystycznych).

Drugim niezwykle ważnym aspektem jest możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Narciarstwo, spacery i inne formy aktywności sportowej są bowiem istotnym elementem utrzymania zarówno właściwej kondycji fizycznej, jak i psychicznej, a tym samym przyczyniają się do ochrony naszego zdrowia. Należy przy tym pamiętać, że wiosenny lockdown oraz zdalne lekcje w dramatyczny sposób minimalizują, i tak już stojącą na niskim poziomie, aktywność ruchową dzieci, młodzieży i ich opiekunów, powodując jednocześnie poważne uzależnienia od komputerów i smartfonów (według ostatnich badań statystyczny Polak przytył w okresie lockdown'u około 2 kg).

Trzeci aspekt związany jest z impulsem gospodarczym - nowy plan ferii może stać się czynnikiem stymulującym ekonomicznie zagrożone bankructwem całe branże i działające w nich firmy, a także związane z nimi regiony turystyczne Polski.

Pełne otwarcie od 15 grudnia gastronomii, hoteli, pensjonatów i schronisk – przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz odpowiednich procedur

Infrastruktura wypoczynkowych rejonów Polski to system naczyń połączonych. Wyłączenie z krwiobiegu jednego elementu powoduje efekt domina. Tylko odpowiednio zaplanowana oraz rozciągnięta w czasie strategia może, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, pomóc w utrzymaniu wielu firm i co za tym idzie miejsc pracy związanych z  aktywnościami zimowymi. Zatem możliwie jak najszybsze otwarcie bazy noclegowej i gastronomicznej w Polsce, przy zachowaniu odpowiednich procedur sanitarnych i działających w ramach tych procedur wyciągach narciarskich, może zapobiec odpływowi turystów za granicę, a przy okazji przyczynić się do utrzymania miejsc pracy oraz budowania odporności społeczeństwa poprzez umożliwienie aktywności sportowej na świeżym powietrzu.

Stworzenie dodatkowego bonu “Ferie+” na opłacenie obozów narciarskich dla dzieci, na zakup i wypożyczenie sprzętu sportowego, skipassów, szkoleń

Przedłużający się kryzys pandemiczny oraz nowe ograniczenia mogą w niedalekiej perspektywie spowodować upadek wielu firm, a nawet całych sektorów gospodarki, a także odbić się niekorzystnie na zdrowiu fizycznym i psychicznym obywateli. Tylko aktywna polityka gospodarcza, której celem będzie szerokie i realne wsparcie finansowe, może przyczynić się do uratowania dużej liczby miejsc pracy, a także budżetów samorządowych. Postulowany nowy bon zachęci wiele rodzin do planowania aktywnego wypoczynku i, co najważniejsze, pozwoli dzieciom i młodzieży oderwać się od komputerów i naładować baterie” po wielu miesiącach zdalnej nauki.

Uzupełnienia Tarczy Antykryzysowej 2.0 o nieuwzględnione w dokumentach wykonawczych grupy działalności gospodarczych ściśle związanych z branżami narciarską, snowboardową oraz outdoorową.

Rozszerzenie oraz daleko idące uproszczenie systemu rekompensat za straty powstałe w wyniku ograniczeń oraz zakazu prowadzenia działalności dla podmiotów związanych z branżami narciarską, snowboardową oraz outdoorową.

Wierzymy, że nasze postulaty i rekomendacje zostaną uwzględnione w pracach, planach i decyzjach związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w Polsce. Jesteśmy otwarci na konsultacje. W obecnym kryzysie liczy się bowiem każda odpowiednio przygotowana i adresowana pomoc. Zdajemy sobie również sprawę, jak ważne jest odpowiednie rozeznanie zagrożeń pandemicznych i przygotowanie właściwej strategii do ich zminimalizowania. Jednak uważamy, że tylko szeroko skonsultowane i właściwie zakomunikowane działania mogą przyczynić się do ostatecznego pokonania pandemii. Jesteśmy również przekonani, że jako Komitet Narty Snowboard Outdoor możemy służyć rozwiązaniami, które nie tylko mogą przyczynić się do uratowania naszych branż, ale również dać asumpt do poprawy zdrowia i kondycji Polaków.

„Komitet Narty Snowboard Outdoor” reprezentowany przez:

Piotr Fruba – SKATESHOP

Bartosz Hamera - PM SPORT

Marek Kaczmarek – INTERSPORT

Wojciech Śliwka – WINTERGROUP

Maksymilian Śpiewak – WINDSPORT

Piotr Turkot – Polish Outdoor Group

Arkadiusz Walus - SNOW EXPO

Według szacunków Komitetu branża Narty-Snowboard-Outdoor, obejmuje:

  • Producentów i dystrybutorów sprzętu sportowego
  • Sieci handlowe
  • Ponad 1000 specjalistycznych sklepów narciarskich, snowboardowych i outdoorowych
  • Ponad 1000 wypożyczalni nart

Zatrudnia w Polsce ponad 50 tysięcy osób oraz generuje obrót ponad 5 miliardów złotych rocznie w samych miesiącach zimowych. Tylko w miesiącu listopadzie 2020, firmy z branży zanotowały spadki obrotów rzędu 50-80% w stosunku listopada roku 2019.

Małopolska - najnowsze informacje