wtorek, 25 lutego 2020 09:20

Myślenicka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza przeprowadzi warsztaty dla dzieci

Autor Manuel Langer
Myślenicka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza przeprowadzi warsztaty dla dzieci

Myślenicka Grupa  Poszukiwawczo-Ratownicza z psami otrzymała dofinansowanie w kwocie 15  tys. złotych z gminnego budżetu w ramach programu Wydziału Edukacji  Kultury i Sportu - „Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne  formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie  Myślenice w okresie styczeń – czerwiec 2020 roku”.

W poniedziałek 24 lutego burmistrz  Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka w towarzystwie  przedstawicielu Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z psami  podpisał umowę na dofinansowanie zajęć świetlicowych. Oprócz GPR  Myślenice z dofinansowania zajęć na terenach wiejskich skorzystało osiem  innych stowarzyszeń.

-  Przeprowadzimy cykliczne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej  pomocy przedmedycznej dla dzieci z dwóch miejscowości wiejskich w Gminie  Myślenice, a także zorganizujemy w czasie pozalekcyjnym zajęcia  propagujące działanie służb ratowniczych oraz upowszechniające kulturę  fizyczną i sport. Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani ratownicy  medyczni oraz członkowie naszej grupy. To będzie wpisująca się założenia  programu alternatywna forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i  młodzieży, a także połączenie przyjemnego z pożytecznym – mówił Krzysztof Druzgała, prezes Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z psami po podpisaniu umowy z burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice.

Jak czytamy w programie zajęć w  przeciągu najbliższy kilku miesięcy dzieci i młodzież z Polanki i Poręby  będą uczestniczyć w zróżnicowanych zajęciach, pokazach, szkoleniach i  ćwiczeniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  tematyki ratowniczej oraz działania służb ratowniczych. Zajęcia będą  odbywać się w świetlicach należących do OSP w Porębie oraz OSP w  Polance. GPR Myślenice użyje do szkoleń i pokazów odpowiedniego sprzętu  tj: wysokiej klasy fantomy szkoleniowe do nauki prawidłowego wykonywania  resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylatory szkoleniowe, zestawy  medyczne do ćwiczeń, czy urządzenia GPS.

W okresie od stycznia do maja zajęcia  w  każdej ze świetlic odbywać się będą zajęcia co sześć tygodni w  godzinach od 17 do 20. W czerwcu przewidziane są zajęcia na wolnym  powietrzu oraz wycieczka krajoznawcza na terenie Gminy Myślenice  promująca aktywny tryb życia oraz ruch na świeżym powietrzu. Spotkania  skierowane są do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich w okolicy  Poręby oraz Polanki w wieku od 5 do 18 lat.

Info/foto: UMM

Myślenice - najnowsze informacje