poniedziałek, 20 lutego 2023 14:28

Pedagogika resocjalizacyjna – co trzeba wiedzieć?

Autor Artykuł sponsorowany
Pedagogika resocjalizacyjna – co trzeba wiedzieć?

Pedagogika resocjalizacyjna jest związana z nauczaniem oraz wychowaniem osób, które są niedostosowane społecznie i przejawiają zachowania odbiegające od normy. Jest to dziedzina, która tłumaczy, jak podchodzić do dzieci, młodzieży i dorosłych różniących się od innych pod względem przystosowania się do społeczeństwa i środowiska. Studenci pedagogiki na wszystkich uczelniach w Polsce mają możliwość wyboru specjalizacji, jaką jest resocjalizacja.

Pedagogika resocjalizacyjna – dla kogo są te studia i co warto o nich wiedzieć?


Studia resocjalizacyjne są przeznaczone dla osób, które charakteryzują się dużą empatią oraz chęcią niesienia pomocy innym. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tematyka zajęć na uczelni dotyka bardzo często problemów oraz patologii społecznych, wykroczeń, przestępstw, czy uzależnień od substancji psychoaktywnych (w tym od alkoholu). Oznacza to, że przed wyborem pedagogiki resocjalizacyjnej należy się zastanowić, czy interesuje nas wyżej wymieniona tematyka, oraz czy będziemy gotowi nieść pomoc innym. Warto również wspomnieć, że praca pedagoga resocjalizacyjnego nie jest łatwa i wiele instytucji oferuję często pracę bez konkretnego opisu zadań, które trzeba wykonywać. Warto więc wcześniej samemu rozeznać się w temacie, aby nie być później rozczarowanym.

Uprawienia zdobyte podczas studiów pedagogicznych (resocjalizacja)


Studenci specjalizacji resocjalizacyjnej na pedagogice mogą zyskać przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu w przyszłości. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że niektóre uczelnie oferują darmowe kursy samoobrony na tym kierunku, które kończą się uzyskaniem certyfikatu. Po ukończeniu resocjalizacji na uniwersytecie publicznym i prywatnym można szukać pracy w instytucjach takich jak:
- policja,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (MOS),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW),
- świetlica środowiskowa,
- zakład poprawczy,
- zakład karny,
- dom dziecka,
- MONAR,
- placówki edukacyjne,
- ośrodki uzależnień,
- domy kultury.

Pedagogika resocjalizacyjna – książki


Studiując pedagogikę resocjalizacyjną oraz później pracując w zawodzie, należy pamiętać o ciągłym dokształcaniu się. Jedną z form edukacji własnej jest wybór, czytanie oraz analiza naukowa literatury. Z pewnością profesjonalna kadra wykładowców przez cały tok studiów poleci nam wiele książek do czytania, które poszerzą horyzonty oraz dostarczą nowej wiedzy. Pedagogika resocjalizacyjna to bardzo ciekawa dziedzina nauki, która cały czas się rozwija.

Edukacja

Edukacja - najnowsze informacje