czwartek, 3 marca 2022 09:37

Pociągi z uchodźcami dotarły do Krakowa i Olkusza

Autor Marzena Gitler
Pociągi z uchodźcami dotarły do Krakowa i Olkusza

Ponad 2000 osób dotarło w ciągu ostatnich kilkunastu godzin trzema specjalnymi pociągami do Małopolski. Wczoraj wieczorem 500 ukraińskich uchodźców przyjechało do Krakowa, a nad ranem dwa kolejne dwa pociągi przyjechały do Olkusza, skąd uchodźcy pojechali dalej m.in. w kierunku Krakowa i Katowic.

Specjalny pociąg pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy, który wczoraj wieczorem przyjechał na Dworzec Główny w Krakowie przygotowało Województwo Małopolskie. Pociąg, który 2 marca wyruszył z dworca Kraków Płaszów do Przemyśla został zaopatrzony m.in. w apteczki pierwszej pomocy i higieniczne oraz wodę mineralną. Podwójnym składem spod granicy przyjechało bezpłatnie w sumie 500 osób - głównie przeważnie kobiety z dziećmi.  

Kolejny pociąg z uchodźcami dotarł do Krakowa - fot. UMWM

Na peronie byli obecni: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, wojewoda Łukasz Kmita oraz abp Marek Jędraszewski.

Kolejne dwa pociągi, którymi według szacunków wojewody przybyło łacznie od 1600 do 1700 osób, około 4 nad ranem i o godz. 8 dotarły do Olkusza. To kolejne składy, które do przewiezienia uchodźców wykorzystały tory Linii Hutniczej Szerokotorowej. Pierwszy taki skład dotarł do Olkusza w poniedziałek, 28 lutego. - Dzięki współpracy z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem, starostą olkuskim Bogumiłem Sobczykiem, Strażą Pożarna opracowaliśmy niezwykle funkcjonalne rozwiązanie, które doskonale sprawdziło się w poniedziałek i tak będzie też tej nocy – zapowiadał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Tam na uchodźców z Ukrainy czekało namiotowe miasteczko, przygotowane przy współpracy straży pożarnych z całej Małopolski. Mogli tam odpocząć, zjeść ciepły posiłek, pozyskać niezbędne informacje. Przygotowane zostały specjalne miejsca dla matek z dziećmi, kącik dla dzieci i miejsce z możliwością skorzystania z wi-fi. W jednym z namiotów funkcjonowało też stanowisko Wydziału Spraw Cudzoziemców.

Samorząd województwa na dworce w Krakowie i Olkuszu przywiózł koce dla przyjeżdżających Ukraińców, a Caritas Archidiecezji Krakowskiej - paczki żywnościowe. W pomoc zaangażowali się służby medyczne, strażacy, harcerze i wolontariusze z różnych organizacji pozarządowych Polski i Ukrainy.

- Aktualnie analizujemy możliwości wsparcia finansowego i materialnego, jakie może samorząd województwa przekazać naszym wschodnim sąsiadom. Jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą, który na bieżąco przekazuje nam informacje, ale także potrzeby. Już dziś wiemy, że w powstałej wiosce dla uchodźców w Olkuszu konieczne jest utworzenie dodatkowej przestrzeni dla Ukraińców. Zleciłem przygotowanie i wykonanie takiego zadania. Samorząd województwa pokryje też jego koszty. Reakcja musi być natychmiastowa. Na myśl przychodzą pierwsze tygodnie pandemii koronawirusa i uruchamianie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Dziś okazuje się, że obejmuje ona swoim zasięgiem także obecne działania. To dobrze wykorzystane fundusze europejskie – mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Uchodźcy w dalszą drogę ruszyli pociągami i autobusami Kolei Małopolskich. Ci, którzy wysiedli na peronie LHS w Olkuszu, pociągami podstawionymi przez Marszałka Województwa zostali przewiezieni do Krakowa, Katowic lub miejsc noclegowych, które przygotował Małopolski Urząd Wojewódzki.

Warto dodać, że na krakowskim dworcu powstał punkt Caritas, który niesie doraźną pomoc wszystkim potrzebującym, a w bazie noclegowej Caritas jest 2100 miejsc. – Chętnych do przyjęcia uchodźców wpisujemy w bazę noclegową. Notujemy liczbę osób, które zgłaszający może przyjąć, czy jest możliwość wyżywienia w tym miejscu, czy trzeba wyżywienie zapewnić. Najważniejszy jest dokładny adres i telefon kontaktowy – tłumaczy koordynatorka ds. pomocy uchodźcom Monika Buzała.

Do kontaktu w sprawie przyjęcia uchodźców z Ukrainy, przekazania darów, wolontariatu, potrzeby pomocy, prosimy zgłaszać na adres e-mail: ukraina@diecezja.pl. Całodobowy kontakt z Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest możliwy pod numerami telefonu +48 780 604 584 oraz  +48575035647.

Trwa również zbiorka środków finansowych. Można je przekazywać na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, nr 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001
z dopiskiem: Uchodźcy – Ukraina.

fot. Fb. Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski i MUW

Małopolska - najnowsze informacje