niedziela, 7 kwietnia 2024 05:10

Porozumienie trzech gmin z krakowskimi uczelniami

Autor Mirosław Haładyj
Porozumienie trzech gmin z krakowskimi uczelniami

19 marca trzy gminy (Gołcza, Iwanowice i Skała) zawarły porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Celem podpisanego porozumienia jest wdrożenie innowacyjnych technologii związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych, samowystarczalność gmin w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych powstających na ich terenie oraz pozyskanie dodatkowego źródła odnawialnej energii elektrycznej poprzez wdrożenie wypracowanych rozwiązań w zakresie produkcji biogazu i kogeneracji.

Podpisane 19 marca przez trzy gminy (Gołczę, Iwanowice i Skałę) i dwie krakowskie uczelnie porozumienie stanowi deklarację współpracy przy pozyskaniu dodatkowego źródła odnawialnej energii elektrycznej. Odbędzie się to poprzez wdrożenie wypracowanych rozwiązań w zakresie produkcji biogazu i kogeneracji, optymalizacji przetworzenia różnych typów odpadów w celu zmniejszenia ilości tych odpadów, poprawy ich stabilności i ewentualnego zastosowania jako wsadu do biogazowni, wdrożeniu innowacyjnych technologii związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych nakierowanych na zmniejszenie kosztów eksploatacji, dochodzeniu do samowystarczalności gmin w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych powstających na ich terenie, możliwości podczyszczenia uzyskiwanego biogazu do parametrów zbliżonych do biometanu poprzez zmniejszenie udziału dwutlenku węgla w biogazie.

Inf.: UG Gołcza

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka