piątek, 24 maja 2024 11:53

Powołano nową Tarnowską Radę Seniorów

Autor Patryk Trzaska
Powołano nową Tarnowską Radę Seniorów

Radni zdecydowali o powołaniu nowej Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2024-2029. Zasiądzie w niej trzynaście osób, które będą reprezentować interesy seniorów w regionie. Rada ma na celu wspieranie działań na rzecz osób starszych oraz współpracę z lokalnymi władzami w zakresie polityki senioralnej.

Nowo wybrana Tarnowska Rada Seniorów składa się z ośmiu przedstawicieli wybranych przez podmioty działające na rzecz seniorów oraz rady osiedli, trzech członków wybranych przez Radę Miejską w Tarnowie i dwóch wskazanych przez prezydenta Tarnowa. Oto pełny skład Rady:

 • Ewa Buben – przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Tarnowie
 • Jerzy Feret – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Tarnowskiej
 • Grażyna Florek – przedstawicielka Rady Osiedla Nr 6 „Gumniska-Zabłocie”
 • Maria Halina Gawle – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy z siedzibą w Tarnowie
 • Grażyna Helena Nowak – przedstawicielka Rady Osiedla Nr 4 „Grabówka”
 • Maria Wantuch – przedstawicielka Stowarzyszenia „Medycyna Polska”
 • Ryszard Żądło – przedstawiciel Rady Osiedla Nr 1 „Starówka”
 • Elżbieta Żechowska – przedstawicielka Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów

Członkowie wybrani przez Radę Miejską w Tarnowie:

 • Adam Sajdak
 • Anna Grygiel
 • Ryszard Witkowski

Członkowie wskazani przez prezydenta Tarnowa:

 • Lidia Jaźwińska
 • Grażyna Kondracka

Cele i Zadania

Tarnowska Rada Seniorów została powołana zgodnie z zapisami statutu i w związku z zakończeniem kadencji poprzedniej rady na lata 2020-2024. Jej głównym zadaniem będzie reprezentowanie interesów seniorów, doradztwo w sprawach polityki senioralnej oraz inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia osób starszych w Tarnowie.

Rada składa się z reprezentantów różnych organizacji i stowarzyszeń, co gwarantuje szeroką reprezentację interesów seniorów. Dzięki temu będzie mogła skutecznie współpracować z władzami lokalnymi i podejmować inicjatywy na rzecz osób starszych.

Na zdjęciu członkowie poprzedniej Tarnowskiej Rady Seniorów (fot. UM Tarnów)

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka