środa, 3 lutego 2021 15:42

Proszowice. W Klimontowie w końcu będzie bezpieczniej

Autor Wiktoria Mitura
Proszowice. W Klimontowie w końcu będzie bezpieczniej

W poniedziałek odbyło się uroczyste otwarcie traktu dla pieszych w drogi powiatowej 1257K Klimontów – granica województwa.

Od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 776 w Klimontowie do skrzyżowania z drogą powiatową w stronę Szczytnik Kolonii zostało przebudowane pobocze, które zostało utwardzone kostką brukową na długości 230 metrów.

Oprócz utwardzonego pobocza z nawierzchnią z kostki brukowej, na odcinku blisko 100 metrów zamontowano barierę wzdłuż stromego i głębokiego brzegu przydrożnego rowu. Po odmuleniu rowu wykonano też remont przepustu pod drogą ze ściekiem korytkowym i ściekiem skarpowym. Następnie dno rowu oraz skarpę od strony chodnika wzmocniono płytami ażurowymi, które dla wzmocnienia zostały wypełnione betonem.

Konieczna inwestycja

Wspólna inwestycja powiatu oraz Gminy Proszowice, która kosztowała 190 tysięcy (z czego połowę kosztów pokryła gmina Proszowice) była konieczna ze względów bezpieczeństwa pieszych. Odcinek prowadzący w kierunku Czuszowa, przy którym mieści się zarówno kościół jak i cmentarz jest traktem bardzo ruchliwym.

- Budowa pełnowymiarowego chodnika nie była możliwa, gdyż ten - zgodnie z przepisami - musi mieć co najmniej 2,2 m szerokości, a na to nie pozwoliła szerokość pasa drogowego w tym miejscu – wyjaśnia kierująca Zarządem Dróg Powiatowych Janina Krzek.

Jest szansa, że wykonana w grudniu przez firmę DROGBUD inwestycja będzie kontynuowana w roku bieżącym i przebudowany ma zostać parkingu obok kościoła oraz zostanie poddana modernizacji kanalizacji deszczowa w tym miejscu. Warunkiem jest jednak otrzymanie przez Starostwo Powiatowe dotacji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze na wkład własny do realizacji tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie powiatu proszowickiego.

info i foto: UGiM Proszowice

Proszowice - najnowsze informacje