środa, 14 czerwca 2023 11:06

Rośnie udział zagranicznych absolwentów na polskich uczelniach

Autor Głos 24
Rośnie udział zagranicznych absolwentów na polskich uczelniach

Coraz więcej obcokrajowców decyduje się na podjęcie studiów w polskich uczelniach, co jest widoczne w rosnącej liczbie absolwentów spoza kraju. Według najnowszych danych udostępnionych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji, w 2021 roku blisko 16 tysięcy osób z zagranicy ukończyło szkoły wyższe w Polsce. Liczba ta systematycznie wzrasta w ciągu ostatnich lat, ponieważ w 2019 roku było ich około 15 tysięcy, a w 2017 roku około 11 tysięcy. Przeprowadzona analiza ukazuje również różnice w dziedzinach, w których cudzoziemscy absolwenci kończą studia.

Wprowadzane reformy w polskim systemie szkolnictwa wyższego od 2019 roku miały na celu zwiększenie konkurencyjności polskich uczelni i podniesienie poziomu umiędzynarodowienia. Według raportu "Studenci zagraniczni w Polsce 2022", w poprzednim roku akademickim w Polsce studiowało blisko 89,5 tysiąca studentów zagranicznych pochodzących z 180 krajów, co stanowi wzrost o ponad 4,7 tysiąca w porównaniu do roku poprzedniego. Obecnie studenci zagraniczni stanowią ponad 7,3 procent ogółu studentów w Polsce.

Najnowsze dane Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego (OPI), udostępnione dla PAP, pokazują także liczbę absolwentów z zagranicy w Polsce. W 2021 roku liczba ta wyniosła prawie 16 tysięcy osób, co oznacza wzrost w ciągu ostatnich lat. W 2019 roku było ich około 14,7 tysiąca, a w 2017 roku około 11,4 tysiąca.

Największą grupę absolwentów-cudzoziemców stanowią absolwenci studiów licencjackich, których było 8227. Liczba absolwentów studiów magisterskich (drugiego stopnia) wyniosła 6111, a ich liczba w 2021 roku zmniejszyła się. Z kolei liczba absolwentów z zagranicy wśród osób kończących studia jednolite magisterskie wyniosła 1636.

Analiza danych z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stworzonego przez OPI, pokazuje również znaczną zróżnicowanie liczby cudzoziemców w zależności od dziedziny studiów oraz rodzaju studiów. Na przykład w przypadku absolwentów studiów licencjackich i magisterskich największy odsetek absolwentów-cudzoziemców odnotowano na kierunkach z dziedziny sztuki i dziedzin nauk społecznych.

Analiza danych pokazuje również, że mniej niż 1 procent absolwentów zagranicznych z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, oraz nieco ponad 1,5 procent absolwentów z dziedziny nauk rolniczych podejmuje pracę w Polsce. Największy odsetek pracujących absolwentów zagranicznych w Polsce odnotowano w przypadku absolwentów studiów magisterskich drugiego stopnia z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych.

Ukraińcy od lat stanowią najliczniejszą grupę studentów zagranicznych w Polsce. Jednak od roku akademickiego 2018/2019 liczba Ukraińców zaczęła maleć po osiągnięciu szczytowego poziomu - 39,2 tysiąca osób.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Edukacja

Edukacja - najnowsze informacje

Rozrywka