wtorek, 23 marca 2021 13:44

Rozbiórka budynku - jak się przygotować? Od czego zacząć?

Autor Artykuł partnera
Rozbiórka budynku - jak się przygotować? Od czego zacząć?

Przychodzi moment, kiedy kolejny remont budynku nie opłaca się, bo szacowane koszty robót przekraczają jego wartość. Pozostaje rozbiórka, która zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym traktowana jest jako rodzaj prac budowlanych. Zgodnie z tym prawem, wymagane są w związku z tym określone procedury. Jak przygotować się do rozbiórki budynku?

Niezbędne zezwolenia

Prace rozbiórkowe, w zależności między innymi od rodzaju budynku, wymagają (lub nie) uzyskania zezwolenia lub decyzji administracyjnej. Możemy mieć do czynienia z następującymi sytuacjami:

  • Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, a jego powierzchnia nie przekracza 25 m2 – wówczas nie jest wymagane żadne zezwolenie
  • Budynek nie jest wyższy niż 8 metrów, nie jest wpisany do rejestru zabytków i posadowiony jest w odpowiedniej odległości od granicy działki – wówczas rozbiórka podlega jedynie zgłoszeniu do starostwa powiatu. Od dnia złożenia dokumentu decyzja zapada w ciągu 30 dni
  • Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, jego powierzchnia przekracza 25 m2, wysokość jest większa niż 8 metrów lub stoi zbyt blisko granicy działki – wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę. Należy złożyć w starostwie wraz z podaniem następujące dokumenty: zgodę właściciela budynku, szkic usytuowania, opis metod zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, wyszczególnienie prac rozbiórkowych i sposobów ich przeprowadzenia, projekt rozbiórki, zgody właścicieli działek sąsiadujących, opinie innych organów terenowych (np. nadleśnictwo) – w zależności od lokalizacji działki. Ponadto do prac rozbiórkowych konieczne jest zatrudnienie kierownika budowy
  • Budynek wpisany jest do rejestru zabytków – należy uzyskać decyzję generalnego konserwatora zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru. Taką decyzję można uzyskać jedynie w przypadku, kiedy obiekt jest w stanie uniemożliwiającym przeprowadzenie nawet kapitalnego remontu. Jeżeli zabytkowy budynek wpisany jest jedynie do ewidencji gminnej, bez wpisania do rejestru, wówczas rozbiórka uzgadniana jest przez starostę z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Może też mieć miejsce sytuacja, kiedy budynek stanowi zagrożenie – może w każdej chwili ulec zawaleniu. W takim wypadku do prac rozbiórkowych można przystąpić niezwłocznie, a formalności załatwić już podczas prowadzenia robót.

Ręcznie czy mechanicznie? Koszty rozbiórki

Po załatwieniu wszystkich spraw formalnych należy przeprowadzić kalkulację kosztów rozbiórki i wybrać metodę jej przeprowadzenia. Rozbiórka przy użyciu specjalistycznego sprzętu wprawdzie dość sporo kosztuje, ale w przypadku dużego obiektu jest jedyną możliwą, gdyż rozbiórka ręczna może bardzo długo trwać i potrzeba do niej pracowników, którym również trzeba zapłacić za pracę. Rozbiórka ręczna zdaje egzamin w przypadku małych domków, altan, wiat czy komórek, gdzie użycie sprzętu nie opłaca się. Wybór metody rozbiórki zależy także od rodzaju materiału, z którego został zbudowany obiekt. Np. jeżeli ściany są żelbetowe, ręczna rozbiórka nie wchodzi w rachubę.

Koszt rozbiórki z użyciem maszyn zależy od uzyskanego materiału – przeciętnie 50 zł za metr sześcienny. Po rozbiórce koniczny będzie wywóz gruzu, który kosztuje podobnie – około 50 zł za metr sześcienny.

Jeżeli dom ma powierzchnię około 100 m2, koszt jego rozbiórki powinien wynieść w przybliżeniu 20 tys. złotych.

Jeżeli stan rozbieranego obiektu na to pozwala, można poszukać osób, które podjęłyby się rozbiórki bez wynagrodzenia, w zamian za materiały nadające się do powtórnego wykorzystania. Jest to dobry sposób na zaoszczędzenie pieniędzy – nie ponosi się kosztów rozbiórki, a ilość gruzu i odpadów budowlanych do wywiezienia jest mniejsza.

Natomiast jeżeli nie będzie chętnych do pracy jedynie za materiały, można zaoszczędzić w inny sposób – wykorzystując część odzyskanych z rozbiórki materiałów do budowy nowego domu.

Ostatnie przygotowania

Najważniejsze jest opracowanie planu robót i zaopatrzenie się w środki pierwszej pomocy, bowiem w razie wypadku przy pracy właściciel ponosi odpowiedzialność prawną. Należy również wyznaczyć i przygotować miejsce do składowania gruzu. Warto zawczasu nawiązać kontakt z firmą wywożącą gruz i odpady budowlane. Można poprosić, aby pracownik firmy przyjechał na miejsce rozbiórki i oszacował, jakie kontenery i o jakiej pojemności będą potrzebne do wywózki.

Ostatnią czynnością przed rozpoczęciem rozbiórki jest całkowite opróżnienie budynku i odłączenie wszystkich mediów.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje