poniedziałek, 9 września 2019 10:05

Ruszyło głosowanie w BO Małopolski. Jakie zadania w subrergionie tarnowskim?

Autor Marzena Gitler
Ruszyło głosowanie w BO Małopolski. Jakie zadania w subrergionie tarnowskim?

Ruszyło głosowanie w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W subregionie tarnowskim (miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski) można wybrać jedno z 37 zadań, które zostały dopuszczone do głosowania.

Od poniedziałku, 9 września, mieszkańcy Małopolski mogą głosować w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do wyboru mają aż 188 zadań – najwięcej w historii wszystkich edycji BO Małopolska. Głosowanie trwa do końca września, wyniki poznamy do 31 października. Lista zadań w subregionie tarnowskim zjaduje się Tu. Wśród 37 projektów: 8 ma charatker edukacyjny, 1 - ekologiczny, 14 - kulturalny, 2 - prospołeczny, 8 - sportowy, 3 - turystyczny, a jeden określono jako inny.

Jak można zagłosować?

To proste – każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat, może oddać tylko 1 głos na zadanie z subregionu, w którym mieszka. Uwaga – żeby głosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce!

W 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego można zagłosować na jeden z trzech sposobów. Najprostszym i najszybszym jest oddanie głosu przez internet. Na stronie www.bo.malopolska.pl został uruchomiony specjalny panel do głosowania. Co ważne, internetowy panel do głosowania sprawdza na bieżąco czy dane wprowadzone przez mieszkańca są poprawne. Jeśli coś się nie zgadza, internauta jest proszony o skorygowanie danego pola formularza jeszcze przed wysłaniem jego głosu. Dzięki temu ma niemal 100% pewność, że jego głos jest ważny.

Tak jak w ubiegłych latach, dopuszczona została też możliwość oddania głosu na papierowym formularzu – można wrzucić go do jednej z 26 stacjonarnych urn (lista poniżej). Karty do głosowania znajdują się przy urnach, ale można ją pobrać ze strony internetowej i uzupełnić wcześniej np. w domu. Wzór tegorocznej karty do głosowania można znaleźć na www.bo.malopolska.pl.

Głosować można również korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 30 września, nie zostanie uznany za ważny.

Lista miejsc, w których odbywać się będzie głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dostępna jest Tu

Przypominamy, że Budżet Obywatelski to w sumie 12 mln zł – po 2 mln zł dla każdego subregionu. Wartość zgłoszonych zadań waha się między 50 tys. a 150 tys zł, a koszty rocznego utrzymania zrealizowanego zadania nie mogą przekraczać 10% kwoty przeznaczonej na jego realizację.

inf. i foto: UMWM

Tarnów - najnowsze informacje