sobota, 1 lipca 2023 06:00

"Stara się jednoczyć, a nie dzielić". Absolutorium dla burmistrza Brzeska

Autor Katarzyna Jamróz
"Stara się jednoczyć, a nie dzielić". Absolutorium dla burmistrza Brzeska

Podczas środowej (28 czerwca) sesji, radni miejscy jednogłośnie udzielili burmistrzowi Brzeska Tomaszowi Latosze absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2022 roku. Głosowanie poprzedzone było odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oceniającej sprawozdanie podsumowujące realizację tego budżetu.

Skład orzekający Kolegium RIO podkreślił, że przy realizacji budżetu za 2022 zostały spełnione wszelkie wymogi ustawy o finansach publicznych. Pozytywną opinię sformułowała także komisja rewizyjna wnioskująca o udzielenie absolutorium. Zanim radni przystąpili do głosowania nad absolutorium, burmistrz przedstawił raport o stanie gminy za rok 2022, w którym ujęte były wszystkie inwestycje większego i mniejszego kalibru zrealizowane w ubiegłym roku. Wiele z nich to efekt prowadzonej od początku kadencji polityki zrównoważonego rozwoju gminy.

Fot. UM Brzesko

W głosowaniu nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza uczestniczyło 18 radnych i wszyscy dwukrotnie byli jednomyślni. Po podliczeniu głosów na sali obrad rozległy się oklaski. Tomasz Latocha za każdym razem od początku obecnej kadencji otrzymuje od radnych 100-procentowe poparcie dla swoich działań. – To był trudny okres, naznaczony kryzysami z powodu epidemii i wojny na Ukrainie, a jednak pełen ambitnych projektów, które zrealizowaliśmy dzięki profesjonalnemu i fachowemu podejściu zarówno ze strony radnych jak i pracowników Urzędu Miejskiego. Serdecznie za to państwu dziękuję. To absolutorium jest podsumowaniem naszej wzorowej współpracy, szczególnie ważnej przy podejmowaniu kluczowych dla mieszkańców gminy decyzji – mówił burmistrz tuż po zakończeniu głosowania.

Fot. UM Brzesko

W imieniu radnych podziękowania i gratulacje złożyła burmistrzowi przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, która między innymi powiedziała:  – Składając gratulacje, wiążemy nadzieję z tym, że wysiłek pana burmistrza, zastępcy burmistrza i pani skarbnik, jak również wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych, Miejskiego Ośrodka Kultury, spółek gminnych, owocować będzie także w kolejnych latach, bowiem zrealizowane teraz inwestycje będą służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców naszej gminy. Udowodnił pan, że jest burmistrzem skutecznym, potrafiącym realizować projekty, podejmować śmiałe decyzje, starającym się jednoczyć, a nie dzielić. Miniony rok, już jako kolejny, był rokiem szczególnym, w którym wszyscy zostaliśmy poddani wielkim próbom – solidarności, pomocy, otwartych serc. Życzymy wytrwałości oraz pełnej realizacji zobowiązań i oczekiwań mieszkańców miasta i gminy Brzesko.    

Inf./Fot. UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje

Rozrywka