poniedziałek, 1 lipca 2024 13:25

Studia online na przykładzie Społecznej Akademii Nauk

Autor Artykuł sponsorowany
Studia online na przykładzie Społecznej Akademii Nauk

Studia online są niezwykle dogodną i coraz popularniejszą formą nauki. Możliwości techniczne, wyzwania społeczno-gospodarcze i oczekiwania młodszych pokoleń w ostatnich latach kreują nowe potrzeby w zakresie kształcenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i wymagań rynku pracy, Społeczna Akademia Nauk oferuje nowoczesne możliwości zdalnego zdobycia wyższego wykształcenia. Sprawdź, jakie to wygodne i co można studiować w SAN.

Co można studiować online w Społecznej Akademii Nauk?

Studia online w SAN są niestacjonarną, bardzo wygodną formą kształcenia. Ten tryb równie skutecznie przygotowuje do pracy zawodowej, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych zjazdów. Absolwenci, którzy korzystali z tej formy, otrzymują taki sam dyplom ukończenia, jak wszyscy studenci niestacjonarni i stacjonarni. Zajęcia w zdalnym trybie realizowane są przy użyciu specjalistycznych technik kształcenia na odległość. Systemem do prowadzenia zajęć jest nowoczesna, e-learningowa Platforma Edukacyjna Blackboard Learn Ultra. Z uwagi na specyfikację niektórych kierunków, nie wszystkie są możliwe do studiowania w trybie zdalnym.

Decydując się na studia online I i II stopnia, lub jednolite magisterskie, w Społecznej Akademii Nauk można zdobyć wykształcenie w zakresie:

  • administracji,
  • bezpieczeństwa narodowego,
  • finansów i rachunkowości,
  • logistyki,
  • pedagogiki,
  • zarządzania,
  • rachunkowości i zarządzania finansami,
  • prawa.

Jak przebiegają studia online w Społecznej Akademii Nauk?

Platforma Edukacyjna Blackboard Learn Ultra to innowacyjna i efektywna forma nauczania. Podstawowym warunkiem korzystania z niej jest dostęp do Internetu. Platforma zdalnego kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla studentów, którzy chcą rozwijać swoje pasje, podnosić kwalifikacje i zdobywać wiedzę w dowolnym miejscu i czasie. Obecność fizyczna studenta (w formie zjazdów w Łodzi) konieczna jest tylko w przypadku zjazdów wprowadzających, zaliczeń i egzaminów. Wykłady (nieobowiązkowe) realizowane są synchronicznie w tygodniu roboczym, od poniedziałku do piątku, wieczorem (po godzinie 18:00). Asynchronicznie na platformie zdalnej moderowane przez wykładowcę jest forum, zadania, projekty i testy.

Każdy nowy student otrzymuje indywidualnie hasło i login, które umożliwiają dostęp do Wirtualnej Uczelni. Organizacja i plany zajęć zamieszczone są wcześniej na platformie. Podczas zajęć synchronicznych wykładowca i student pracują przez Sieć w tym samym czasie. Studenci trybu online mają obowiązek logowania się na platformie i brania udziału w dyskusjach moderowanych przez wykładowców. Dyskusje dotyczą przerabianego materiału i rozliczania się z wykonywanych prac. Nauczanie to przebiega w optymalnych na studentów warunkach, jednak jest pełnowartościowym sposobem kształcenia.

Edukacja

Edukacja - najnowsze informacje

Rozrywka