sobota, 5 sierpnia 2023 05:17

Uczniowie romscy z dofinansowaniem kształcenia w szkole zawodowej

Autor Mirosław Haładyj
Uczniowie romscy z dofinansowaniem kształcenia w szkole zawodowej

Dwóch uczniów w 2023 r. bierze udział w projekcie pod nazwą „Dofinansowanie kształcenia w szkole zawodowej uczniów romskich”.

Gmina Wadowice realizuje w 2023 roku w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” projekt pod nazwą „Dofinansowanie kształcenia w szkole zawodowej uczniów romskich”. Celem projektu jest usprawnienie nauki oraz wzrost poziomu wykształcenia wśród społeczności romskiej poprzez zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz odzieży roboczej potrzebnej do odbywania praktyk. Udzielona pomoc finansowa nie tylko pozwoli na prawidłowy przebieg procesu kształcenia, ale także ułatwi przyswajanie wiedzy, jak i pogłębianie informacji z przedmiotów szkolnych. Wpłynie to pozytywnie na codzienne funkcjonowanie uczestników projektu, a w następstwie przełoży się na aktywność na zajęciach edukacyjnych.

W projekcie bierze udział 2 uczniów szkoły ponadpodstawowej. Na realizację zadania Gmina Wadowice otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 5.000 zł.

Inf. i foto: UM Wadowice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka