wtorek, 9 sierpnia 2022 15:31

26 mln zł dla powiatów proszowickiego i wielickiego. Środki trafią na 10 inwestycji

Autor Marzena Gitler
26 mln zł dla powiatów proszowickiego i wielickiego. Środki trafią na 10 inwestycji

Ponad 26 mln zł dla powiatów proszowickiego i wielickiego trafi w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Edycja III (PGR). Symboliczne czeki – najpierw na Rynku w Wieliczce, a następnie w Proszowicach – przekazali samorządowcom małopolscy parlamentarzyści oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Jak zapewnił wojewoda Łukasz Kmita, dzięki rządowym dotacjom dla gmin popegeereowskich zrealizowanych zostanie 90 inwestycji. - Dziś przekazujemy symboliczne czeki – mówił w niedzielę, 8 sierpnia wicewojewoda Ryszard Pagacz.

26 mln zł dla powiatów proszowickiego i wielickiego - fot. MUW

Z rozdysponowanych 26 mln zł prawie prawie 14 mln zł trafi do gmin powiatu proszowickiego. Samorządy powiatu wielickiego otrzymają w sumie ponad 12,4 mln zł. Przyznane środki przeznaczone będą na konkretne inwestycje.

W powiecie proszowickim duże wsparcie otrzymają Powiat Proszowicki i Gmina Koniusza. Zrealizowane tu zostaną:

  • powiat proszowicki: „Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych”: 2 000 000 zł;
  • powiat proszowicki „Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych”: 3 000 000 zł;
  • gmina Koniusza – „Przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Wierzbnie”: 2 000 000 zł;

Wsparcie otrzyma również gmina Nowe Brzesko - na „Modernizację mostu na cieku Szpitarka w miejscowości Pławowice, gmina Nowe Brzesko” trafi 2 850 000 zł.

26 mln zł dla powiatów proszowickiego i wielickiego - fot. MUW

Gmina Proszowice na „Przebudowę drogi gminnej, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” otrzyma 1 960 000 zł, a Gmina Radziemice na „Rewitalizację obszaru popegeerowskiego w Radziemicach” - 1 960 000 zł.

Gminy z powiatu wielickiego zrealizują 4 zadania. Gmina Biskupice otrzyma 505 400 zł na „Modernizację dwóch dróg na terenach popegeerowskich Gminy Biskupice”. Gmina Gdów na „Budowa drogi gminnej klasy L od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w msc. Gdów w km 0+000,00 – 1+233,01” uzyska 5 000 000 zł. Gmina Kłaj na „Rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w Kłaju, otrzyma 2 000 000 zł. Pieniądze dostanie też Gmina Niepołomice. Na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Słomiróg od centrum sołectwa w kierunku drogi krajowej 94” trafi 4 900 000 zł.

fot. MUW

Małopolska - najnowsze informacje