środa, 19 lipca 2023 07:21

Bezpieczeństwo w domu: jak dbać o instalację elektryczną, aby uniknąć awarii i pożaru?

Autor Artykuł sponsorowany
Bezpieczeństwo w domu: jak dbać o instalację elektryczną, aby uniknąć awarii i pożaru?

Źródłem pożaru w lokalu mieszkalnym, firmie bądź budynku użyteczności publicznej może być instalacja elektryczna. Czasami do zaprószenia ognia dochodzi wskutek nieostrożnego korzystania ze sprzętów elektrycznych, innym razem przyczyną jest awaria lub nieprawidłowe wykonanie instalacji. Na szczęście można zminimalizować ryzyko pożaru i tym samym zadbać o bezpieczeństwo bliskich czy pracowników.

Obowiązkowe przeglądy instalacji elektrycznej

Na początek warto sprawdzić datę ostatniego przeglądu instalacji elektrycznej. Dlaczego? Otóż zgodnie z artykułem 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli instalacji elektrycznej. Przeglądy trzeba wykonywać przynajmniej raz na pięć lat, przy czym należy wówczas skontrolować:

  • stan techniczny połączeń;
  • sprawność osprzętu elektrycznego;
  • działanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych;
  • oporność izolacji przewodów
  • stan uziemienia instalacji i sprzętów.

Regularne kontrole wykonane przez elektryka z uprawnieniami pomagają w porę wykryć usterki, które z czasem mogłyby doprowadzić do awarii całej instalacji, uszkodzenia sprzętów elektrycznych, a nawet pożaru. Fachowca, który przeprowadzi potrzebne pomiary oraz sporządzi protokół z przeglądu, można znaleźć na przykład w firmie ELEKTRO-PARTNER KRAKÓW.

Środki ochronne i zabezpieczenia instalacji elektrycznej

Nowoczesne instalacje elektryczne muszą być na tyle wydajne, by móc zasilać coraz większą liczbę odbiorników. Stąd też konieczne jest zastosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych, które zabezpieczą instalację przed przeciążeniem spowodowanym np. podłączeniem sprzętu o zbyt dużej mocy. Innym rodzajem zabezpieczeń są wyłączniki różnicowo-prądowe, które chronią użytkowników przed porażeniem prądem np. wskutek przebicia na obudowie sprzętu elektrycznego. Z kolei przed pożarem spowodowanym wyładowaniami atmosferycznymi chroni instalacja odgromowa wraz z ochronnikami przeciwprzepięciowymi i uziemieniem.

Niestety instalacje wykonane przed laty mogą nie spełniać współczesnych norm dotyczących ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. Dla bezpieczeństwa można zatem wezwać fachowca, który sprawdzi jakość zabezpieczeń i ewentualnie dokona koniecznych przeróbek. Jeżeli budynek wymaga gruntownego remontu elektryki, wówczas najlepiej poszukać firmy, która oferuje kompleksowe usługi, czyli projektowanie, montaż i serwis instalacji elektrycznych. Osoby z województwa małopolskiego mogą chociażby zadzwonić do wspomnianej wcześniej firmy ELEKTRO-PARTNER KRAKÓW.

Regularne kontrolowanie sprzętu elektrycznego i instalacji

Właściciel budynku powinien też samodzielnie kontrolować, czy sprzęt i instalacje nie stanowią zagrożenia pożarowego. Przetarte kable i przewody, uszkodzone wtyczki, migające żarówki, iskrzenie w gniazdku czy „kopanie” prądem - lista potencjalnych zagrożeń jest długa, jednak żadnego symptomu nie można bagatelizować. Czasami z pozoru niewinna usterka może doprowadzić do poważnego uszkodzenia instalacji (np. zniszczenia przewodów, spalenia rozdzielnicy), a nawet pożaru. W razie wątpliwości zawsze warto wezwać fachowca, który naprawi uszkodzony sprzęt lub sprawdzi, co powoduje objawy zwarcia, przeciążenia czy przepięcia instalacji.

Projektowanie, montaż i serwis instalacji elektrycznych tylko u fachowców

Bycie „złotą rączką” z pewnością popłaca - nie trzeba czekać na fachowca i można niemal bezkosztowo zreperować usterkę, która przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Nie dotyczy to jednak instalacji elektrycznych, gdzie jeden błąd spowodowany brakiem wiedzy i doświadczenia może doprowadzić do pożaru czy śmiertelnego porażenia prądem. Ze względów bezpieczeństwa wykonanie, naprawę czy modernizację instalacji elektrycznej należy powierzać tylko specjalistom z uprawnieniami, np. firmie ELEKTRO-PARTNER KRAKÓW. Żeby umówić się na spotkanie z elektrykiem, można:

Z firmą można skontaktować się również za pośrednictwem formularza na stronie: https://www.instalacjeelektrycznekrakow.pl/kontakt/

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka