wtorek, 15 lutego 2022 15:15

Co wpływa na bezpieczeństwo na budowie? Zasady BHP na budowie

Autor Artykuł sponsorowany
Co wpływa na bezpieczeństwo na budowie? Zasady BHP na budowie

Jeżeli zestawimy plac budowy z innymi miejscami pracy, okaże się, że to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc pracy. Ilość wypadków, w tym prowadzących do uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci, jest dość spora. Z tego względu bezpieczeństwo pracy na budowie staje się w ostatnich latach coraz bardziej istotne. Wpływ na to mają nie tylko przepisy BHP, ale także procedury stosowane przez pracodawców.

Do najczęstszych przyczyn wypadków na budowie należą między innymi:

potknięcie się;
upadek;
upadek z wysokości;
kontakt ze spadającym przedmiotem;;
zasypanie;
wpadnięcie do dołu, rowu.

Według wielu badań nawet siedemdziesięciu procent wyników można byłoby uniknąć, przestrzegając zasad bezpieczeństwa pracy. Dlatego bardzo istotne stało się oznakowanie niebezpiecznych miejsc przy użyciu znaków BHP.

Dzięki odpowiednim znakom zakazu BHP, pracownicy budowlani od razu dowiadują się, które miejsca, a także sprzęty mogą okazać się szczególnie niebezpieczne. Dzięki zastosowaniu odpowiednich znaków nakazu BHP można natomiast wskazać pracownikom konieczność zastosowania dodatkowych środków ochrony, na przykład kasku, okularów ochronnych, czy innych zabezpieczeń.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo na budowie?

W przypadku niejednej budowy często spotykanym pojęciem jest BIOZ. Czym jest plan bioz.? Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględnia działania poczynione dla ochrony zdrowia pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy. Kto odpowiada zatem za bezpieczeństwo na budowie?

W dużej mierze to inwestor jest odpowiedzialny za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Powinien obejmować wszystkie etapy prac i wszystkich pracowników.

Przygotowanie takiego planu ma pomóc w wyeliminowaniu ewentualnych wypadków i podobnych problemów podczas trwaniabudowy.

Co musi zrobić inwestor, przygotowując plan BIOZ? Powinien między innymi ustalić, które miejsca są szczególnie niebezpieczne dla pracowników i osób postronnych. Uwzględnione powinny zostać także maszyny i sprzęt, których praca może stanowić zagrożenie dla ludzi. Co inwestor powinien zrobić, jeżeli ustali takie niebezpieczne miejsca i sprzęty?

Znaki BHP są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie

Po wytypowaniu potencjalnie niebezpiecznych miejsc i sprzętów inwestor powinien zadbać o ich oznakowanie. W tym celu często stosowane są odpowiednie znaki BHP. To rodzaj naklejek lub tabliczek z odpowiednimi piktogramami, obrazkami i napisami. Powinny być czytelne i widoczne z daleka, aby w odpowiedni sposób komunikowały możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa.

Znaki BHP można podzielić na kilka grup:
znaki nakazu BHP: informują o czynnościach, które powinnywykonać osoby przebywające w danym miejscu (na przykład założenie kasku, zapewnienie ochrony oczu, ruch w odpowiednim kierunku);

znaki zakazu BHP: wskazują na to, czego nie powinnyrobić osoby w miejscu oznaczonym konkretnym znakiem zakazu BHP (na przykład nie wchodzić, nie dotykać, itp.);

znaki przeciwpożarowe: to oznaczenie miejsc, w których znajduje się sprzęt przeciwpożarowy, między innymi gaśnice, koce pożarowe, przyciski alarmowe.

Odpowiednie oznakowanie pozwoli pracownikom budowlanym rozpoznać miejsca, w których może wystąpić zagrożenie. Jest to także czytelna informacja dla osób postronnych. Znak BHP posiadający odpowiednią kolorystykę zwraca na siebie uwagę i od razu sygnalizuje możliwość wystąpienia ryzyka.

Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika na budowie

Nie tylko inwestor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób pracujących na budowie. Pracodawca (na przykład firma zatrudniająca pracowników budowlanych lub podwykonawca) powinien zapoznać wszystkich pracowników z zasadami, których muszą przestrzegać w miejscu pracy. Powinni być świadomi, w których miejscach muszą zachowywać się w odpowiedni sposób, na przykładnosić kask. Czasami sugerujeto znak nakazuBHP (na przykład “Załóż kask, chroń głowę”), czasami takim nakazem jest objęty cały plac budowy.

Pracownicy również są w dużym stopniu odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje, a także współpracowników. Powinni przestrzegać procedur bezpieczeństwa ustalonych przez inwestora, swojego pracodawcę oraz obejmujące ich przepisy BHP. W szczególnych sytuacjach zasady bezpieczeństwa mogą być także określone przez dodatkowe znaki BHP, na przykład znak nakazu BHP wskazujący na konieczność założenia kasku w określonym miejscu.

Kogo obowiązują przepisy BHP na budowie?

Obowiązujące w Polsce przepisy BHP obejmują wszystkie strony zaangażowane w budowę. Początkowo to inwestor jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, aby praca na budowie była bezpieczna. Pracodawca, którego pracownicy przeprowadzają prace, także ma swoje obowiązki i musi trzymać się reguł ustalonych przez inwestora i przepisy BHP.

Niestety, mimo wielu zaleceń, nakazów i zakazów obejmujących pracę na budowie, pracownicy często nie trzymają się ich. To nieostrożność pracowników, a także naginanie ustalonych przez przełożonych i inwestora zasad jest główną przyczyną wypadków podczas pracy na budowie.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje