piątek, 13 października 2023 11:36

Czas pracy kierowcy. Dlaczego jest to ważne i jak to obliczyć?

Autor Artykuł sponsorowany
Czas pracy kierowcy. Dlaczego jest to ważne i jak to obliczyć?

Regulacje prawne z zakresu czasu pracy kierowcy są niezwykle istotne zarówno z perspektywy bezpieczeństwa wykonującego obowiązki zawodowe kierowcy, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. W jaki sposób obliczyć czas pracy kierowcy? Sprawdź!

Czas pracy kierowcy – podstawowe informacje

Czas pracy kierowcy odnosi się zarówno do samego prowadzenia pojazdu, jak i czynności związanych z nadzorowaniem załadunku i rozładunku oraz zabezpieczaniem towaru. Ponadto należy doliczyć czas, w którym dana osoba pozostaje w gotowości do pracy. Regulacje prawne obejmują osoby prowadzące takie pojazdy, jak:

  • samochód ciężarowy,
  • autobus,
  • autokar.

Przepisy mają na celu zapewnić bezpieczeństwo na drodze, ograniczyć zmęczenie wśród kierowców oraz zapewnić odpowiednie warunki pracy dla tych, którzy obsługują pojazdy o znacznym ryzyku.

W jaki sposób obliczyć czas pracy kierowcy?

W celu dokonania obliczeń czasu pracy kierowcy w ujęciu dobowym należy pamiętać, iż liczenie należy rozpocząć w momencie rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych związanych z przewozem. Nie wszystkie z tych obowiązków muszą być bezpośrednio wykonywane przez kierowcę, lecz w tym wypadku muszą być one przez niego nadzorowane.

Dobowy czas pracy kierowcy trwa standardowo 13-15 godzin. Samo prowadzenie pojazdu nie powinno natomiast trwać dłużej niż 9-10 godzin. Warto pamiętać, że osoba prowadząca pojazd samodzielnie po 4,5 godzinach jazdy powinna zrobić czterdziestopięciominutową pauzę. Warto pamiętać, że pierwsze 15 minut tej przerwy jest traktowane, jako przerwa śniadaniowa, którą również należy wliczyć do czasu pracy. Warto wspomnieć, że niektóre osoby korzystają z przerwy dzielonej, która trwa kolejno 15 i 30 minut.

Możliwość przedłużenia czasu pracy o godzinę

Po 9 godzinach jazdy osoba prowadząca pojazd może po 45-minutowej pauzie przedłużyć czas jazdy o godzinę. Kierowcy standardowo przysługuje 11 godzin odpoczynku. Trzy razy w ciągu tygodnia możliwe jest skorzystanie z wydłużonego czasu pracy. W tej sytuacji czas pauzy trwa jedynie 9-10 godzin, a tym samym zwiększy się liczba godzin pracy z 13 do 14 - 15.

W nadzwyczajnych sytuacjach zdarza się, że kierowca wykonuje godziny nadliczbowe. Może się tak zdarzyć jeśli dojdzie do jakiejś awarii. W ujęciu rocznym standardowo ich ilość nie powinna przekroczyć 260 godzin, lecz pracodawca może ustalić inną wartość w umowie, czy regulaminie działalności gospodarczej.

Tygodniowy czas pracy

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku tygodniowego czasu pracy kierowcy. W takim trybie liczenie zaczyna się o północy w poniedziałek, a kończy o tej samej godzinie w niedziele. Zgodnie z prawem, w tym okresie kierowca może przejechać maksymalnie 56 godzin, choć w pewnych sytuacjach może on zostać przedłużony do 60 godzin. Warto pamiętać, ze w ujęciu dwutygodniowym łączny czas pracy nie może przekraczać 90 godzin.

Wspomnieć również o tygodniowym odpoczynku. Jego czas standardowo wynosi co najmniej 45 godzin. Zdarza się, że kierowcy korzystają z wersji skróconej. W tej sytuacji czas jego trwania ogranicza się do 24 godzin. Kierowca może skorzystać z tygodniowego odpoczynku każdorazowo po przepracowaniu sześciu cyklów.


Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka