wtorek, 11 czerwca 2024 13:00

Czy przy pożyczce na dowód muszę dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy?

Autor Artykuł sponsorowany
Czy przy pożyczce na dowód muszę dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy?

Czy otrzymanie wsparcia finansowego jest dziś tak łatwe, jak się wydaje? W dobie cyfryzacji i uproszczonych procedur korzystanie z pomocy podmiotów finansowych stało się niezwykle proste. Wystarczy kilka kliknięć, aby złożyć wniosek online i otrzymać decyzję w ciągu kilkunastu minut. Tak przynajmniej opowiadają o swoich produktach firmy finansowe. Ale czy naprawdę jest to takie nieskomplikowane? Jakie formalności trzeba spełnić, aby skorzystać z pożyczki lub kredytu przez Internet? Odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Czym dokładnie jest pożyczka na dowód?

Choć pożyczka jest innym instrumentem finansowym niż kredyt, to zdarza się, że nawet banki, używają słowa „pożyczka”, aby określić swoje produkty. W związku z tym może się zdarzyć, że nie do końca wiemy, z jakim rodzajem zobowiązania mamy do czynienia. Warto podkreślić, że kredyt i pożyczka nie są tożsame. Kredytu zgodnie z ustawą Prawo bankowe mogą udzielać jedynie banki. Z kolei pożyczki może udzielić niemal każdy. Oznacza to, że pieniądze i „rzeczy określone co do gatunku” możemy pożyczyć od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych. Pożyczką jest zatem finansowe wsparcie rodziny lub znajomych, jak i wyspecjalizowanej instytucji. Co więcej, pożyczka, która jest regulowana przez Kodeks cywilny, może być udzielona bezpłatnie, a przy kredycie konieczne jest pobieranie opłaty za udostępnienie kapitału.

Pożyczka na dowód jest zatem zobowiązaniem oferowanym głównie przez pozabankowe firmy pożyczkowe. Może się jednak zdarzyć, że tym mianem bank określi kredyt gotówkowy. Z założenia pożyczka na dowód jest produktem łatwodostępnym, idealnym na zaspokojenie pilnej potrzeby. Jednak czy faktycznie firmy pozabankowe nie wymagają np. zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach od pracodawcy? Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Wiele zależy od przyjętej przez pożyczkodawcę politykę udzielania pożyczek, jak również od sytuacji finansowej wnioskodawcy i formy sprawdzania zdolności kredytowej. Kiedy zatem możemy liczyć na szybką gotówkę?

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę na dowód?

Pożyczka na dowód jest zobowiązaniem, o które możemy się starać przez Internet, telefon, jak również w placówce firmy pożyczkowej. Aby otrzymać ten rodzaj wsparcia, należy wypełnić wniosek i przedstawić dowód osobisty. Zdarza się, że przy niskich kwotach te dwie czynności wystarczą, aby otrzymać np. chwilówkę. Jeśli jednak staramy się o wyższą sumę, bardzo prawdopodobne, że pożyczkodawca zażąda udokumentowania dochodów.

W zależności od firmy pozabankowej, a także formy składania wniosku należy dowieść, że osiąga się dochody na stałym poziomie. Stały dochód jest bowiem potwierdzeniem możliwości spłaty zobowiązania. Jest to kluczowy element, na który zwracają uwagę wszystkie podmioty udzielające wsparcia finansowego. Kolejnym bardzo istotnym elementem w procesie pozyskania środków jest badanie historii kredytowej. Należy podkreślić, że w świetle obowiązujących przepisów prawa, każda instytucja udzielająca kredytów lub pożyczek musi sprawdzić wnioskodawcę w jednej z baz informacji kredytowej, lub baz dłużników. Celem takiej weryfikacji jest zminimalizowanie przypadków nadmiernego zadłużenia konsumentów. Te osoby, które nie spłacają swoich zobowiązań w terminie lub posiadają długi, nie mogą otrzymać pożyczki, lub kredytu. Dotyczy to również pożyczki na dowód osobisty. Jak zatem można zauważyć, otrzymanie pożyczki nie zawsze jest takie łatwe.

Formy potwierdzenia zdolności kredytowej

Tak jak wspomnieliśmy, różne firmy mogą w różny sposób wymagać potwierdzenia osiąganych dochodów. Przy zobowiązaniach na wyższe kwoty faktycznie konieczne jest udokumentowanie zatrudnienia na specjalnym formularzu. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach wypełnia pracodawca osoby ubiegającej się o pożyczkę. W takim zaświadczeniu wpisuje się czas, rodzaj i formę zawartej umowy, stanowisko i kwotę wynagrodzenia, którą otrzymuje wnioskodawca. Dla wielu pożyczkobiorców nie jest to jednak dogodna forma potwierdzania osiąganych dochodów. Przeważnie nie chcemy wtajemniczać w swoje finansowe życie swojego przełożonego. Stąd firmy pożyczkowe często zamiast zaświadczenia o dochodach akceptują deklarację podatkową za zeszły rok. Jeszcze inną i bardzo wygodną formą sprawdzania zdolności kredytowej jest aplikacja weryfikująca.

Aplikacja weryfikująca najczęściej stosowana jest przy pożyczkach online. Osoba, która ubiega się o pożyczkę, loguje się do swojej bankowości elektronicznej za pośrednictwem wspomnianej aplikacji. Aplikacja przede wszystkim potwierdza zgodność danych wpisanych we wniosku z danymi właściciela rachunku bankowego. Dlatego wnioskodawca musi posiadać własne i indywidualne konto bankowe. Jeśli aplikacja ma dodatkową funkcję, sprawdza również historię operacji na koncie bankowym. Dzięki temu pożyczkodawca potwierdza, czy informacje o zatrudnieniu i wysokości dochodów wpisanych we wniosku są zgodne z prawdą. Na podstawie otrzymanych danych pożyczkodawcy analizują zdolność kredytową potencjalnego klienta. Jeśli dochody konsumenta przewyższają koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, konsument ma duże szanse na pozytywną decyzję kredytową. Więcej informacji o badaniu zdolności kredytowej można znaleźć na stronie lendup.pl.

Oczywiście poza sprawdzeniem zdolności kredytowej każda rzetelna firma pozabankowa sprawdzi także, czy potencjalny klient nie jest nadmiernie obciążony innymi zobowiązaniami i czy wywiązywał się ze spłat poprzednich kredytów i pożyczek. Dopiero na podstawie zebranych informacji pożyczkodawca podejmie decyzję o udzieleniu pożyczki lub odrzuceniu wniosku.

Jak wybrać odpowiednią pożyczkę?

Jeżeli szukamy szybkiej pożyczki bez zaświadczenia od pracodawcy, warto skorzystać z pożyczki przez Internet. W przypadku pożyczek online firmy pozabankowe znacznie częściej używają aplikacji weryfikujących, które dodatkowo sprawdzają stan konta. Dzięki temu nie będziemy musieli fatygować przełożonego i „chwalić” się swoimi finansowymi sprawami.

Warto jednak pamiętać o tym, że zawsze należy weryfikować firmę, z która podpisuje się umowę. Należy sprawdzić, od jak dawna firma istnieje na rynku, czy nie widnieje na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Nie bez znaczenia pozostaje weryfikacja informacji na stronie internetowej pożyczkodawcy. Warto sprawdzić regulamin, przykład reprezentatywny i numery wpisów do KRS i REGON. Tak jak pożyczkodawca sprawdza klientów, tak i klienci powinni sprawdzać pożyczkodawcę. Ponadto bezwzględnie należy czytać zawieraną umowę. Pamiętajmy o tym, że propozycja pożyczki skonstruowana specjalnie dla nas powinna być taka sama na umowie. Co warto również zapamiętać? Przykład reprezentatywny nie jest tożsamy z propozycją pożyczki dla konkretnej osoby. Każdy klient może otrzymać nieco odmienną ofertę dostosowaną do jego możliwości finansowych.

Podsumowanie

Choć pożyczki na dowód osobisty reklamowane są jako łatwo dostępne, w praktyce uzyskanie takiego wsparcia finansowego nie zawsze jest proste. Firmy pożyczkowe, podobnie jak banki, muszą weryfikować zdolność kredytową potencjalnych klientów. W przypadku wyższych kwot często wymagane jest dostarczenie zaświadczenia o dochodach od pracodawcy lub deklaracji podatkowej. Alternatywą jest wykorzystanie aplikacji weryfikujących, które na podstawie historii operacji na koncie bankowym potwierdzają osiągane dochody. Niezależnie od formy, każda instytucja finansowa sprawdza również historię kredytową wnioskodawcy w bazach dłużników. Osoby z niezapłaconymi zobowiązaniami mogą nie otrzymać pożyczki. Wybierając ofertę, warto zweryfikować wiarygodność firmy pożyczkowej i dokładnie zapoznać się z warunkami umowy.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka