środa, 15 stycznia 2020 20:56

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Autor Artykuł sponsorowany
Czym zajmuje się kierownik budowy?

Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestycyjnego pełnią samodzielna funkcję techniczną i są tym samym niezbędnymi uczestnikami wszystkich procesów budowlanych. Jest również odpowiedzialny, jeżeli na budowie występy zagrożenie zarówno dla pracowników budowy, jak i osób postronnych. Co jeszcze wchodzi w skład jego obowiązków? Przeczytaj i sprawdź.

Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestycyjnego pełnią samodzielna funkcję techniczną i są tym samym niezbędnymi uczestnikami wszystkich procesów budowlanych. Jest również odpowiedzialny, jeżeli na budowie występy zagrożenie zarówno dla pracowników budowy, jak i osób postronnych. Co jeszcze wchodzi w skład jego obowiązków? Przeczytaj i sprawdź.

Kierownik budowy Kraków – obowiązki i uprawnienia:

 • Kierowanie pracami budowlanymi,
 • Zaprotokołowanie przejęcia budowy,
 • Odebranie poszczególnych etapów budowy,
 • Zgłaszanie wytycznych do budowy,
 • Zgłaszanie do inwestora odbioru poszczególnych etapów budowy oraz robót, które ulegają zakryciu,
 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej,
 • Zgłoszenie odebranego budynku do specjalnych jednostek administracyjnych (urząd miasta, urząd gminy),
 • Wykonane budżetu/kosztorysu dla inwestora na podstawie przedmiaru, który dołączony jest do projektu,
 • Wykonanie podstawowego harmonogramu,
 • Wszelkie dodatkowe odbieranie robót,
 • Doradztwo w dobraniu i sprawdzaniu jakości materiałów.

Odpowiedzialność kierownika budowy

Jest najważniejszą osobą na budowie, co oznacza również, że odpowiada jeśli stanie się na niej coś złego. Kierując wszystkimi robotami, powinien zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy. W przypadku, gdy na budowie wystąpi zagrożenie lub zdarzy się wypadek, kierownik zostaje obarczony odpowiedzialnością karną w zakresie wykonywanych obowiązków (zgodnie z prawem budowlanym). Odpowiada nie tylko za prawidłowe wykonanie robót, ale także za przestrzeganie zasad BHP oraz Ppoż.

Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego

Jeżeli w procesie budowlanym występuje tylko sam kierownik, jest on wtedy najważniejszą osobą na budowie. Jednak jeżeli oprócz niego jest również inspektor nadzoru inwestorskiego, wówczas kierownik budowy musi stosować się do jego zaleceń – tak mówi prawo budowlane.

Ile zarabia kierownik budowy?

Pensja zależna jest od wielu czynników, między innymi: wielkość firmy, doświadczenie, wielkość budowy, rodzaj inwestycji. Jednak można określić mniej więcej ile średnio zarabia się będąc kierownikiem budowy, to kwota około 7000 zł brutto na miesiąc. Może to być więcej i może być też mniej. Kierownicy budowy z kilku lub nawet kilkunastoletnim doświadczeniem mogą liczyć na naprawdę dobre pensje. Jednak nie jest to praca bez stresu i nerwów. Należy dopilnowywać wielu aspektów, nie tylko w zakresie samej budowy, lecz także doborze materiałów oraz pilnowaniu bezpieczeństwa na placu.

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje