poniedziałek, 1 listopada 2021 08:07

Dla Sułkowic zrobił wiele. W kwietniu zmarł Wiesław Moroń

Autor Norbert Kwiatkowski
Dla Sułkowic zrobił wiele. W kwietniu zmarł Wiesław Moroń

Pod koniec kwietnia 2021 roku żegnaliśmy Wiesława Moronia - byłego wieloletniego radnego miejskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w latach 2012-14 na terenie Sułkowic.

Na stronie gminy Sułkowice pojawił się komunikat, który najlepiej oddaje osobę zmarłego Wiesława Moronia:

Odszedł człowiek o wielkim sercu, zasłużony dla Sułkowic. Społecznik i przyjaciel, kierujący się dobrem drugiego człowieka. Aktywnie uczestniczył w życiu społeczności lokalnej, z empatią i oddaniem starał się rozwiązywać problemy mieszkańców. Zawsze uśmiechnięty i serdeczny, z głową pełną pomysłów. Z dużym zaangażowaniem wspierał działalność Grupy Środowiskowej Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia”,
będąc inicjatorem przedsięwzięć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Niedościgniony wzór samorządowca. Wieloletni Radny Rady Miejskiej w Sułkowicach i Przewodniczący Komisji ds. Przeciwdziałania Bezrobociu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych.

Wiesław Moroń od 2002 roku był aktywnie związany z Radą Miasta Sułkowice. W kadencji 2006 – 2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, natomiast od 2012 do 2014 roku był przewodniczącym Rady Miejskiej w Sułkowicach.

Foto: Gmina Sułkowice

Myślenice - najnowsze informacje