czwartek, 31 sierpnia 2023 08:31

Dobrze zabezpieczony ładunek to gwarancja bezpieczeństwa transportu

Autor Artykuł sponsorowany
Dobrze zabezpieczony ładunek to gwarancja bezpieczeństwa transportu

Firma transportowa musi mieć na uwadze szereg elementów, od stanu technicznego pojazdów po zatrudnienie odpowiedzialnych kierowców, którzy przestrzegają przepisów drogowych. Niezwykle ważną kwestią jest również zabezpieczenie ładunku w taki sposób, żeby podczas transportu nie uległ uszkodzeniu i nie zagrażał kierowcy ani innym uczestnikom ruchu.

Co o zabezpieczeniu ładunku mówi prawo?

Nieodpowiednio zabezpieczony ładunek stanowi realne zagrożenie na drodze, dlatego ta kwestia doczekała się regulacji prawnych na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Zasady związane m.in. z rozlokowaniem i zamocowaniem przewożonych towarów opisują następujące akty prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie sposobu przewozu ładunku.

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE – załącznik III.

Kolejnym ważnym aktem prawnym jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), która określa zakres odpowiedzialności przewoźnika za transportowany towar. Dodatkowo Komisja Europejska wydała wytyczne dotyczące dobrych praktyk w mocowaniu ładunku. Co prawda przewoźnicy nie muszą się do nich stosować, jednak w dokumencie można znaleźć cenne wskazówki, które ułatwią zabezpieczenie ładunku.

Ważne jest równomierne rozmieszczenie ładunku

Stabilność przewożonego ładunku w dużej mierze zależy od rozmieszczania poszczególnych jego elementów. Nieprawidłowo rozlokowany towar będzie przesuwać się po podłożu i obijać (o ściany pojazdu, o inne towary), co może doprowadzić do jego uszkodzenia. Jak zapobiegać przemieszczaniu się ładunków podczas skręcania czy nagłego hamowania? Zgodnie z przepisami powinno się zadbać o to, aby towar był rozłożony równomiernie i tak, żeby jego środek ciężkości położony był jak najniżej (tzn. jak najbliżej podłogi) i blisko osi wzdłużnej. Z pewnością najbardziej stabilne są towary wypełniające całą przestrzeń przyczepy lub naczepy, jednak nie zawsze przewozi się tak duże ładunki.

Mocowania i techniki, które umożliwiają zabezpieczenie ładunku

W zależności od rodzaju ładunku i jego ilości przewoźnicy stosują różne rozwiązania, dzięki którym przewożone towary nie przemieszczają się wewnątrz pojazdu i nie stanowią zagrożenia. Wśród najczęściej stosowanych metod na zabezpieczenie ładunku można wymienić:

1. Mocowanie blokowe, w którym wykorzystuje się konstrukcję pojazdu, tj. ściany i słupki burtowe, a także przedmioty służące do wypełnienia wolnej przestrzeni (np. palety, worki powietrzne).

2. Belki rozporowe (ramy rozporowe), za pomocą których można dosunąć ładunek do ścian pojazdu.

3. Mocowanie z wykorzystaniem odciągów, w którym wykorzystuje się specjalne akcesoria (odciągi łańcuchowe, liny, taśmy, pasy transportowe) do połączenia towarów ze sobą lub przytwierdzenia ładunku do pojazdu. Zabezpieczenie ładunku odciągami może odbywać się różnymi metodami, takimi jak:

a. mocowanie szpringowe,
b. mocowanie proste (bezpośrednie),
c. mocowanie pętlowe,
d. mocowanie od góry,
e. mocowanie przepasające.

4. Ryglowanie, czyli zaklinowanie ładunku za pomocą różnego rodzaju przedmiotów (np. belek, palet).

Co jeszcze wykorzystuje się do zabezpieczania ładunków na czas transportu?

Poza wyżej wymienionymi akcesoriami przewoźnicy często korzystają z materiałów, które zabezpieczają towar przed uszkodzeniem (np. zarysowaniem, stłuczeniem), takich jak np. folia stretch, folia piankowa czy folia bąbelkowa. Przymocowanie towaru do palety ułatwiają m.in. płachty, sieci linowe, folia termokurczliwa, taśmy. Jeżeli ładunek składa się z kilku lub wielu warstw, z których każda wymaga stabilizowania, przewoźnicy sięgają po przekładki płytowe, kantówki, maty antypoślizgowe i ewentualnie jeże w przypadku towarów miękkich. Maty antypoślizgowe umieszcza się również na podłodze, żeby zapobiec przemieszczaniu się całej partii towaru. Zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem ułatwiają także listwy ukośne i poprzeczne, kliny oraz płyty mocujące.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka