wtorek, 30 sierpnia 2022 12:23

Duże wsparcie dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Autor Patryk Trzaska
Duże wsparcie dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Na wniosek burmistrza Myślenice Jarosława Szlachetki, Rada Miejska zdecydowała, iż osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 274 475 zł. W wielu przypadkach jest to zabezpieczenie wkładu własnego do pozyskanych środków zewnętrznych przez daną jednostkę OSP.

OSP Krzyszkowice otrzymało dofinansowanie z MSWiA w wysokości 3 000 zł i otrzymało wsparcie w kwocie 2 900 zł z przeznaczeniem na zakup zbiornika wodnego. OSP Droginia dzięki kwocie 17 700 zł zakupi sześć zestawów odzieży ochronnej strażaka, a połowę inwestycji pokryją środki w kwocie 17 546,28 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

OSP Zawada przyznano dotację w kwocie 1 400 zł na zakup detektora wielogazowego, a pozostałe koszty pokryją środki w kwocie 1 500 zł pozyskane z MSWiA. Środki z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 17 407,56 pozyskało OSP Głogoczów, a decyzją radnych 17 500 zł z miejskiego budżetu dofinansuje zakup sprzętu ratowniczego. Agregat wodno-pianowy zakupi OSP Myślenice-Zarabie, a partycypować w kosztach będą Gmina Myślenice w kwocie 11 500 zł, WFOŚiGW w Krakowie 18 132,88 i środki własne jednostki 10 367,12 zł.

OSP Polanka pozyskała 12 440 zł WFOŚiGW w Krakowie oraz 10 000 zł z Gminy Myślenice na modernizację kotłowni i instalacji CWU, jednostka z własnych środków dołoży 4 000 zł. Ponadto dotacja w kwocie 12 000 zł przy wkładzie własnym jednostki OSP w Polance 4 000 zł oraz dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w kwocie 11 850 zł pozwoli na zakup agregatu prądotwórczego oraz pompy do wody zanieczyszczonej.

Dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 000 zł oraz wsparcie z miejskiego budżetu w wysokości 2 365 zł pozwoli na zakup aparatu powietrznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zasani.

Największe wsparcie z Gminy Myślenice zyska tym razem Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na zakup samochodu specjalnego lekkiego ratowniczo rozpoznawczego z oznaczeniem SLRR. Druhowie OSP GPR na ten cel pozyskali środki w kwocie 120 732,48 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

inf./fot. UM Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje