wtorek, 12 listopada 2019 20:34

Gmina Zabierzów: Zaczęło się po wojnach napoleońskich...

Autor Anna Piątkowska-Borek
Gmina Zabierzów: Zaczęło się po wojnach napoleońskich...

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w tym roku obchodzi 200-lecie. Która placówka może pochwalić się takim jubileuszem?

8 listopada 2019 roku odbyły się uroczystości 200-lecia Szkoły Podstawowej w Bolechowicach im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Obchody rozpoczęła Msza Święta, a po nie – z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości – złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym poległych w czasie wojny mieszkańców Bolechowic.

Z okazji jubileuszu w Szkole Podstawowej w Bolechowicach przygotowano program artystyczny (montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej oraz pokaz tańców ludowych), a na prezentacji multimedialnej przedstawiono 200-letnią historii szkoły. Podczas uroczystości odbyło się też ślubowanie pierwszoklasistów, którzy też zatańczyli poloneza.

Historia Szkoły Podstawowej w Bolechowicach

Był rok 1819. Europa zaczęła odradzać się po koszmarach wojen napoleońskich, potrzebując spokoju i stabilizacji. Tu w Galicji miało to wymiar szczególny, gdyż z „uprawnienia Głównego Nadzoru Szkół Początkujących” zaczęły powstawać nowe szkoły. Jedną z nich była założona 21 listopada 1819 roku szkoła w Bolechowicach.

W prowadzonej od 1883 roku kronice szkoły odnotowano, że na mocy orzeczenia Cesarsko-Królewskiej Rady Szkolnej Krajowej z 2 maja 1874 przeszła ona na „etat szkolny jako szkoła ludowa etatowa o dwóch oddziałach z nauką półdzienną o jednym nauczycielu”.

Tym nauczycielem, który przez 37 lat niósł kaganek oświaty dzieciom ze wsi Bolechowice, Ujazd, Karniowice i Zelków był Leonard Wilimek. Również dzięki jego staraniom szkoła, która od 1857 była drewnianym budynkiem, została w przeciągu 3 lat zamieniona w budynek murowany.

Ówczesna szkoła bardzo różniła się od obecnej nie tylko sposobem nauczania, ale również przedmiotami np.
– w zakresie języka polskiego uczono czytania, wyrażania się ustnego i pisemnego, gramatyki i pisowni,
– rachunków: z pamięci, za pomocą liczydła,
– realiów: przy pomocy okazów i doświadczeń, a geografii na podstawie kartografii,
– kaligrafii,
– rysunków i geometrii,
– gimnastyki szwedzkiej,
– religii,
– śpiewu pieśni kościelnych i świeckich,
– pszczelarstwa, ogrodnictwa, sadownictwa,
– robót ręcznych kobiecych

Warto przypomnieć, iż w tym czasie jedynie w Galicji można było swobodnie uczyć się i nauczać w języku polskim, podczas gdy na reszcie ziem polskich, obowiązywała daleko idąca rusyfikacja i germanizacja.

W latach 1874-1875 w murach szkoły w Bolechowicach uczyło się aż 161 uczniów. Fakt ten spowodował, iż Wysoka Cesarsko-Królewska Rada Krajowa od 9 stycznia 1892 roku postanowiła przekształcić szkołę na „dwuklasową o dwóch nauczycielach”.

23 kwietnia 1896 roku odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru szkolnego „sprawionego za staraniem kierowniczki szkoły z funduszu żelaznego na kwotę 35 złotych”.

W wieku XX nastąpił dalszy rozwój szkoły:
– 1908: budynek szkoły został przykryty dachówką,
– 1909: wprowadzono naukę dla szkół 4-klasowych,
– 1910: dobudowano piętro wraz z dwoma salami lekcyjnymi i kancelarią,
– 1920: szkoła jest już 5-klasową, by w 1926 roku obniżyć jej stopień organizacyjny do szkoły 3-klasowej,
– 1932: szkoła otrzymała popiersie patrona, ks. Józefa Poniatowskiego,
– rok szkolny 1936/1937 rozpoczął się z nowoczesnym jak na owe czasy środkiem dydaktycznym, czyli radiem.

W czasie II wojny światowej szkoła prowadziła nadal działalność pedagogiczną, aż do kwietnia 1944 roku, gdy Niemcy zajęli placówkę, organizując w niej fabrykę powrozów.

26 stycznia 1945 roku grono pedagogiczne zastało budynek szkolny w stanie ruiny, bez okien, drzwi, pieców. Z całego wyposażenia placówki pozostały tylko dwie mapy i globus. Zaginął niestety ukryty na strychu sztandar szkolny.

Czasy powojenne przyniosły zmiany. W 1961 roku została powołana do życia Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Zwiększająca się ilość uczących się tutaj dzieci wymusiła rozbudowę budynku. Staraniem rodziców, grona pedagogicznego i władz rozpoczęto w 1973 roku remont kapitalny. Prace trwały z przerwami 11 lat i przyniosły zwiększenie ilości sal lekcyjnych oraz podłączenie do szkoły mediów.

Kolejny krok poczyniono 18 września 1998 roku, kładąc kamień węgielny pod budowę nowego skrzydła szkoły. Staraniem władz gminy – w ciągu zaledwie dwóch lat – powstał nowy kompleks dydaktyczny, który pomieścił obok nowych sal lekcyjnych, długo wyczekiwaną salę gimnastyczną oraz pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej i władz wsi.

W 2000 roku świętowaliśmy Małopolską Inaugurację Roku Szkolnego 2000/2001 połączoną z oddaniem nowego skrzydła szkoły. W grudniu 2010 roku rozpoczęto dobudowę kolejnego skrzydła szkoły, która dzięki zaangażowaniu rodziców, dyrekcji i władz gminy stale rośnie.

Historia szkoły - źródło: spbolechowice.zabierzow.org.pl

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje