wtorek, 25 stycznia 2022 15:10

Hiszpańska Gastronomia i Hotelarstwo – nowym doświadczeniem zawodowym

Autor Artykuł zewnętrzny
Hiszpańska Gastronomia i Hotelarstwo – nowym doświadczeniem zawodowym

Dwudziestoosobowa grupa młodzieży z Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach odbyła praktykę w ramach realizacji projektu z POWER VET – ERASMUS+ w malowniczej Hiszpanii.

Tajniki tamtejszej gastronomii i rozwiązania w branży hotelarskiej poznało dziesięcioro uczniów Technikum hotelarstwa i tyle samo zdobywających zawód Technika żywienia i usług gastronomicznych. Partnerem w projekcie, pełniącym rolę instytucji pośredniczącej, była profesjonalna firma  Europa: Movilidad Estudiantil (EME). Wyjazd był wielką szansą dla młodzieży nie tylko ze względu na zdobycie cennego doświadczenia, ale także pozwolił na poznanie bogatej hiszpańskiej historii, tradycji i kultury. Uczniowie podczas odbywania mobilności mieli możliwość realizacji praktycznych zajęć w restauracjach odznaczonych gwiazdką Michelin oraz w 4- i 5-gwiazdkowych hotelach na terenie Walencji.

Mogli także uczestniczyć w szkoleniu z języka hiszpańskiego, w tym branżowego, a przed wyjazdem również skorzystać z poradnictwa zawodowego oraz zajęć międzykulturowych i pedagogicznych. Uczestnicy projektu otrzymali indywidualne wsparcie w postaci: odzieży roboczej, ubezpieczenia, kieszonkowego oraz materiałów dydaktycznych i piśmienniczych.

Projekt uwzględnia potrzeby i oczekiwania uczniów związane z nabywaniem nowych kompetencji zawodowych w celu wykorzystania ich w dalszej edukacji  oraz możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Uczestnicy projektu poznali nowoczesne techniki kulinarne wykorzystywane w kuchni hiszpańskiej i zgłębili wiedzę z zakresu innowacyjnych systemów rezerwacji hotelowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Priorytetowym celem szkoły jest wykształcenie specjalisty, który posiada bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną w danym zawodzie, jest przedsiębiorczy i mobilny, zna najnowsze trendy w obszarze wybranego kierunku kształcenia. Realizacja zagranicznych praktyk zawodowych stanowi odpowiedź na kluczowe wyzwania szkoły w zakresie podniesienia poziomu jakości kształcenia zawodowego oraz podwyższenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych, językowych i cyfrowych, uczniów i uczennic, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Instytucja goszcząca - Europa: Movilidad Estudiantil zapewniła uczestnikom: zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę i pomoc merytoryczną, realizację praktyk zgodnych z programem nauczania na najwyższym poziomie, przygotowanie kulturowe oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Młodzież zwiedziła w Walencji: Muzeum Ceramiki, dawną Giełdę Jedwabiu, Katedrę, Bazylikę, wieżę Torres de Ser-ranos, Muzeum Sztuki oraz miejscowości: Benidorm, Altea i Calpe z wejściem na Peñon de Ifac. Po zakończeniu praktyk uczniowie w ramach walidacji i certyfikacji potwierdzenia efektów uczenia się otrzymali: + Europejski „paszport edukacyjny” - Europass mobilność, Europass CV, ECVET.

Edukacja

Edukacja - najnowsze informacje