poniedziałek, 6 grudnia 2021 10:49

Jak działa niwelator optyczny?

Autor Artykuł sponsorowany
Jak działa niwelator optyczny?

Niwelator optyczny to podstawowy instrument pomiarowy stosowany do wykonywania precyzyjnych pomiarów na placach budowy – na zewnątrz budynków jak i w pomieszczeniach. Podstawowym zadaniem niwelatora jest wskazywanie i mierzenie różnic wysokości pomiędzy dwoma punktami. Świadomość tych różnic jest niezwykle istotna podczas wykonywania prac ziemnych, układania instalacji wodno-kanalizacyjnych, czy też pozostałych prac ogólnobudowlanych.

Z czego składa się niwelator optyczny?

Niwelator optyczny charakteryzuje się dosyć prostą budową, przy czym dla osób które dopiero rozpoczynają pracę z urządzeniem ilość komponentów i możliwych ustawień instrumentu pomiarowego jest oszałamiająca. Przyrząd składa się z następujących części:

 • kolimatora – komponentu przetwarzającego padające światło w wiązkę równoległą,
 • poziomicy (tzw. libelki) i lustra libelki,
 • koła poziomego,
 • śrub nastawczych,
 • okularu,
 • pokrętła ostrości,
 • lunety,
 • śrub leniwych,
 • spodarki – komponentu, w którym mocowane są śruby poziomujące niwelator.

Od czego zacząć pracę z urządzeniem?

Obsługa niwelatora optycznego jest bardziej wymagająca niż praca z urządzeniem wykorzystującym technologię laserową, zwłaszcza jeśli zostało ono wyposażone w system samopoziomujący. Pracę z urządzeniem należy rozpocząć od jego odpowiedniego ustawienia na statywie. Poziomowanie niwelatora na statywie odbywa się przy pomocy trzech śrub. Pozycję urządzenia należy przy tym cały czas kontrolować w przy pomocy wbudowanej libelli. Kiedy urządzenie znajduje się w pozycji poziomej możemy przystąpić do odczytywania pomiarów.

Każdy pomiar wymaga obsługi przez dwie osoby i dodatkowo pracy z akcesoriami, takimi jak statyw (ze względu na specyfikę przeprowadzanych pomiarów gros urządzeń laserowych również wymaga statywu) i co najmniej jedna łata.

Do czego służy niwelator optyczny?

Podstawowy pomiar, jaki możemy przeprowadzić przy pomocy niwelatora optycznego to określenie różnicy wysokości między dowolnymi punktami. W praktyce obok pomiaru różnicy wysokości niwelator optyczny może nam również posłużyć do wykonania pomiaru odległości lub kąta:

 • pomiar odległości: w tym celu należy odczytać górną i dolną odległość na nitce krzyża, a następnie różnicę wynikającą z tych dwóch pomiarów pomnożyć razy 100,
 • pomiar kątów: w tym celu należy wycelować na punkt A, następnie obrócić koło poziome na “0” i wycelować na punkt B, w dalszej kolejności należy wycelować na środek łaty i ostatecznie odczytać kąt z koła poziomego.
Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje