środa, 15 maja 2024 09:20

Jak pozyskać dotacje unijne na firmę w 2024? Dobre praktyki

Autor Artykuł sponsorowany
Jak pozyskać dotacje unijne na firmę w 2024? Dobre praktyki

Unijne dofinansowanie dla firm to wsparcie, które może być kluczowe rozwoju przedsiębiorstwa. Dotacje z UE nie są jednak przeznaczone dla każdego - dlatego warto wiedzieć, które firmy mogą ubiegać się o dotacje na rozwój i co zrobić, aby zwiększyć szanse na wsparcie finansowe dla swojej marki.

Bezzwrotne dotacje na rozwój firmy

Rozwój firmy rozumiany jest jako proces wzrostu przedsiębiorstwa oraz ekspansja jego działalności. Przy planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa przyjmowane są różnego rodzaju strategie czy sposoby na powiększenie uzyskiwanych dochodów pozwalające na zdobycie nowych grup klientów, wejście na nowe rynku czy wprowadzenie nowych usług bądź produktów. O wsparcie działalności przedsiębiorstw i dofinansowania dla rozwoju firm można ubiegać się w rozmaitych instytucjach, takich jak Urzędy Pracy, Fundusze Venture Capitals, możliwe jest też skorzystanie z crowdfundingu. Dofinansowanie dla firm można uzyskać także w ramach funduszy europejskich - to z tych środków finansowane są programy dla wszystkich typów przedsiębiorstw. Jednymi z najpopularniejszych obecnie są dotacje KPO, czyli dotacje z Krajowego Planu Odbudowy. Niezależnie od tego, czy niedawno założyłeś startup, czy już prowadzisz dużą i doskonale prosperującą firmę, aktualnie mogą być prowadzone nabory na dofinansowania z Unii Europejskiej, które pozwolą Ci spełnić Twoje marzenia i potrzeby Twojego przedsiębiorstwa.

Jak uzyskać dotacje unijne na firmę?

Droga do tego, aby otrzymać dofinansowanie, może różnić się w zależności od wielu czynników. Zawsze jednak pierwszym krokiem jest określenie swoich potrzeb oraz poszukanie programu, który pozwoli zrealizować określone założenia. Warto jednak w tym miejscu zauważyć, że środki unijne przeznaczane są przede wszystkim na projekty badawczo-rozwojowe, działania innowacyjne, prośrodowiskowe, transformację cyfrową czy wyrównywanie szans na rynku pracy. Jeśli zatem zależy Ci na wsparciu rozwoju działalności czy dofinansowaniu na firmę, którą dopiero chcesz założyć, zwykle w pierwszej kolejności najlepiej udać się do Urzędu Pracy. Tu również możesz uzyskać dofinansowanie działalności gospodarczej, która nie posiada innowacyjnego charakteru.

Fundusze unijne dla firm dysponowane są w ramach programów krajowych i regionalnych - dlatego przy ubieganiu się o dotację na rozwój tą drogą, bardzo ważna jest lokalizacja przedsiębiorstwa. Wartość dofinansowania (kwota dofinansowania) uzależniona jest od dotacji, o którą chcesz się ubiegać. Jeżeli znajdziesz dotację dla swojej firmy, koniecznie zapoznaj się z dokumentacją konkursową, gdzie znajdziesz informacje m.in. dotyczące instrukcji wypełnienia wniosku czy niezbędnych załączników. Warto zauważyć, że w przypadku pozyskiwania dotacji z UE na projekty badawczo-rozwojowe, prace rozwojowe, rozwój infrastruktury czy projekty inwestycyjne, dokumentacja konkursowa może liczyć nawet kilkaset stron. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonej firmy doradczej, która pomoże otrzymać dofinansowanie. Po dokładnym wypełnieniu wszystkich dokumentów, wniosek należy złożyć za pomocą dedykowanej platformy (tę wskazuje instytucja przyjmująca wnioski) i czekać na wynik. W niektórych przypadkach instytucja organizująca nabór może wezwać wnioskodawcę do uzupełnień dotyczących planowanego projektu.

Po przyznaniu dofinansowania z Unii Europejskiej dochodzi do podpisania umowy oraz realizacji planu - na tym etapie bardzo ważne jest postępowanie zgodnie ze wszystkimi wymogami oraz informacjami zawartymi we wniosku, bowiem wszelkie uchybienia czy niedopatrzenia mogą wiązać się z karami umownymi stanowiącymi określony procent od przyznanej dotacji. Wsparcie finansowe może przybierać formę np. bezzwrotnej dotacji, pożyczki czy refundacji poniesionych kosztów. Programy wsparcia z Unii Europejskiej przybierają różnorodne formy i mogą być nieocenioną pomocą dla rozwoju przedsiębiorstw z różnorodnych branż i sektorów.

Czym są Fundusze Europejskie?

Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa, posiada własny budżet, którym może dysponować w celu rozwiązywania problemów całej wspólnoty. Wspólne finansowanie nie tylko jest tańsze, ale przede wszystkim ułatwia rozwiązywanie wielu problemów oraz realizacje celów strategicznych UE. Szczegółowy plan wydatkowania funduszy europejskich określany jest w siedmioletniej perspektywie, obecnie obowiązuje czwarta perspektywa Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Jak zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dotacji na rozwój firmy?

Dotacje unijna są ogromną szansą na wsparcie rozwoju działalności - czy zatem można coś zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania z Unii Europejskiej? W tym celu najlepszym rozwiązaniem wydaje się być skorzystanie z pomocy wykwalifikowanych firm, które specjalizują się w pozyskiwaniu dotacji. Przygotowanie dokumentacji, która nie tylko odpowiada rzeczywistym potrzebom przedsiębiorstwa, ale również wpisuje się w ramy regulaminu naboru i spełnia wszystkie wytyczne oraz kryteria, jest bardzo pracochłonne. Co więcej, w przypadku niektórych wniosków, np. na projekty badawczo-rozwojowe czy projekty inwestycyjne, samodzielne sporządzenie wniosku jest niemal niemożliwe. Jeśli chcesz uzyskać pomoc dla firmy i pozyskać środki unijne dla swojego przedsiębiorstwa, skontaktuj się ze specjalistami z tego zakresu, np. z firmą Sekwencja - https://www.sekwencja.eu/. Wsparcie inwestycji z funduszy unijnych może być doskonałym motorem do transformacji przedsiębiorstwa i jego rozwoju.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka