czwartek, 27 lipca 2023 10:47

Jest perełką na mapie Miechowa. Pomnik z Orłem zostanie poddany renowacji [FOTO]

Autor Patryk Trzaska
Jest perełką na mapie Miechowa. Pomnik z Orłem zostanie poddany renowacji [FOTO]

Jest perełką na mapie Miechowa, a teraz będzie robił jeszcze większe wrażenie. Pomnik z Orłem znajdujący się na miechowskim Rynku zostanie poddany renowacji. Całkowita wartość prac opiewa na kwotę 170 082,40 zł.

Gmina Miechów przystępuje do prac obejmujących renowację pomnika z Orłem na miechowskim Rynku. Na realizację tego zadania samorząd gminny pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju".  

Remont pomnika i jego otoczenia realizowany będzie na podstawie programu prac konserwatorskich uzgodnionego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Krakowa.  

Inwestycja będzie wykonywana dwuetapowo i obejmie m.in.: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe i izolacyjne wraz  z wykonaniem płyty fundamentowej. Prowadzone będą prace konserwacyjne pomnika, jego schodów, tablic z brązu i spocznika oraz rzeźby orła.

Zaplanowany zakres pozwoli na przywrócenie odpowiednich walorów estetycznych pomnikowi, który jest głównym miejscem odbywających się w Miechowie uroczystości patriotycznych. Monument znajduje się w miejscu dawnej studni, do której Rosjanie wrzucali ciała zabitych powstańców po bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 r.

Przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 26 lipca przy udziale  Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Miechów, przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej  oraz pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.    

Inwestycja realizowana będzie przez firmę: Usługi Kamienarsko-Budowlane Izabela Mikulska z Chęcin stosowanie do umowy zawartej z Gminą Miechów.

Całkowita wartość prac opiewa na kwotę 170 082,40 zł, a pozyskane dofinansowanie z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 60 756,36 zł.

inf./fot. Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka