czwartek, 12 grudnia 2019 11:40

Kary za niezarejestrowanie pojazdu. Nowe przepisy od 1. stycznia

Autor Manuel Langer
Kary za niezarejestrowanie pojazdu. Nowe przepisy od 1. stycznia

Nawet  1000 zł kary dla właścicieli pojazdów, którzy w wymaganym terminie 30  dni nie zgłoszą w Urzędzie Miasta Krakowa sprzedaży lub zakupu pojazdu  oraz nie zarejestrują pojazdu sprowadzonego z zagranicy, zakładają  zmiany w przepisach, które wejdą w życie już od 1 stycznia 2020 roku.  Wynikają one z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, przygotowanej  przez Ministerstwo Środowiska.

Przepisy o karach będą obowiązywać od 1  stycznia 2020 r., czyli dotyczyć będą tylko osób lub firm, które kupiły  bądź kupią pojazd po 2 grudnia 2019 r. Transakcje dokonane wcześniej niż  30 dni przed datą wejścia w życie przepisów o karaniu nie będą  sprawdzane.

Co będzie podlegać karze:

 1. Niezgłoszenie zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 od daty sprzedaży.
  Każdy, kto sprzeda pojazd zarejestrowany w kraju, ma obowiązek przyjść  do swojego (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania) wydziału  komunikacji i tam zgłosić sprzedaż pojazdu. Do zgłoszenia trzeba  dołączyć dokument potwierdzający sprzedaż (umowa, faktura, darowizna  itp.).
  Zgłosić sprzedaż powinny również te osoby (firmy), które są  pośrednikami, tzn. kupiły pojazd, nie zarejestrowały na siebie i  sprzedają kolejnemu nabywcy. Zgłoszenie zbycia obejmuje także  przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami używanymi. Jeżeli  przedsiębiorca sprzeda klientowi samochód, który jest jego własnością,  musi powiadomić o tym właściwy wydział komunikacji w ciągu 30 dni.
 2. Niezgłoszenie nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 dni od daty zakupu.
  Podobnie jak przy sprzedaży, każdy kto kupi pojazd zarejestrowany w  kraju, ma obowiązek przyjść do swojego (właściwego ze względu na miejsce  zamieszkania, a nie rejestracji pojazdu) wydziału komunikacji i zgłosić  kupno pojazdu.
  Zgłoszenie kupna powinno się wiązać z rejestracją pojazdu na nowego  właściciela, ale w sytuacji kiedy z różnych powodów nie można w ciągu 30  dni od daty zakupu zarejestrować pojazdu na siebie (np. zakupiony  pojazd jest uszkodzony i nie ma ważnych badań technicznych), żeby  uniknąć kary wystarczy tylko zgłosić zakup pojazdu. Obecnie w  Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad przygotowaniem formularza  takiego zgłoszenia, który będzie określał, jakie dane należy podać w  zgłoszeniu i jakie dokumenty dołączyć do zgłoszenia.
  Zgłoszenie nabycia pojazdu dotyczy również tych osób, bądź firm, które  są pośrednikami. Zatem jeśli ktoś kupił pojazd, nie zarejestrował go na  siebie i sprzedał kolejnemu nabywcy, to powinien zgłosić do wydziału  komunikacji dwa zdarzenia – fakt zakupu pojazdu (w ciągu 30 dni od daty  zakupu) i fakt sprzedaży tego pojazdu kolejnemu nabywcy (w ciągu 30 dni  od daty sprzedaży). Jeśli tego nie zrobi, podlega podwójnej karze: za  niezgłoszenie nabycia i zbycia pojazdu. Zgłoszenie nabycia dotyczy także  przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami używanymi w sytuacji, gdy  kupią od klienta pojazd. Natomiast obowiązku zgłaszania nie mają ci  przedsiębiorcy, którzy przyjmą pojazd do komisu, na podstawie umowy  komisowej (taki dokument nie przenosi prawa własności).
 3. Niezarejestrowanie  pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, w ciągu  30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju.
  Aby właściciel nie zapłacił kary, musi zarejestrować pojazd sprowadzony  z terytorium państwa członkowskiego UE, w ciągu 30 dni od dnia jego  sprowadzenia do kraju. Termin ten jest liczony łącznie i dotyczy  wszystkich kolejnych nabywców. Do przepisów o rejestracji wprowadzona  zostanie definicja daty sprowadzenia, będzie do ten dzień, w którym  pojazd zakupiony na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej  dotarł do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc data sprowadzenia będzie datą  ustalaną na podstawie deklaracji sprowadzającego.
  Jeśli osoba (firma), która sprowadziła pojazd z terytorium państwa  członkowskiego UE, nie rejestruje go na siebie tylko sprzedaje w kraju  kolejnemu nabywcy, to od 1 stycznia 2020 r. będzie mieć obowiązek  wpisania do dokumentu sprzedaży datę sprowadzenia tego pojazdu  z zagranicy. Jeśli takiej informacji nie będzie na dokumencie  przenoszącym własność pojazdu, sprowadzający powinien przekazać nabywcy  odrębne oświadczenie o dacie sprowadzenia. Data sprowadzenia pojazdu  będzie wpisywana do wniosku o rejestrację i każdy kto był właścicielem  pojazdu i nie zarejestrował go w ciągu 30 dni od daty sprowadzenia  będzie podlegał karze. Obowiązek rejestracji pojazdów sprowadzonych z  terytorium państwa członkowskiego UE w ciągu 30 dni dotyczy również  przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami używanymi.
  Przykład:
  Przedsiębiorca  prowadzący komis samochodowy kupił za granicą (w państwie członkowskim)  samochód osobowy, sprowadził go do kraju (data sprowadzenia to data,  kiedy pojazd pojawił się na placu w komisie), a następnie nie  rejestrując go na swoją firmę sprzedał ten samochód po upływie 40 dni od  daty sprowadzenia. Nabywca na drugi dzień po kupnie pojazdu  zarejestrował pojazd na siebie. W takim przypadku ukarani zostaną  zarówno właściciel komisu, jak również ten, który kupił ten pojazd, bo  oboje byli właścicielami tego pojazdu i nie zarejestrowali go w terminie  30 dni od daty sprowadzenia (nie od zakupu).

W przypadku pojazdów sprowadzanych z zagranicy należy pamiętać że:

 • jeśli  sprowadzamy zarejestrowany pojazd z terytorium państwa członkowskiego  UE, to mamy obowiązek zarejestrować go w kraju w ciągu 30 dni od daty  sprowadzenia. Datę sprowadzenia wpisujemy do wniosku o rejestrację. Jest  to data deklarowana przez sprowadzającego i ma to być ten dzień, w  którym pojazd zakupiony za granicą dotarł do miejsca przeznaczenia na  terytorium naszego kraju.
 • jeśli kupujemy w kraju pojazd  sprowadzony z zagranicy przez inną osobę (firmę), to musimy od niej  otrzymać na piśmie informację o dacie sprowadzenia. Jeśli z informacji  od sprzedającego będzie wynikać, że pojazd został sprowadzony wcześniej  niż 30 dni od daty zakupu, musimy się liczyć z tym, że wydział  komunikacji, w którym będzie ten pojazd rejestrowany, nałoży na nas karę  finansową.

Skutki administracyjne:

Wstępne  szacunki wskazują, że ilość spraw realizowanych przez Wydział Ewidencji  Pojazdów i Kierowców UMK zwiększy się o około 50000-60000 rocznie  (obecnie tylko ok. 40% mieszkańców zgłasza zbycie pojazdu, nikt nie  zgłasza nabycia, a dojdą jeszcze zgłoszenia od pośredników), wzrośnie  także jednostkowy czas rejestracji pojazdu, bo pracownicy wydziału będą  wprowadzać do systemu dane z umów pośrednich.

Pracownicy Wydziału  Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK proszą o zgłaszanie sprzedaży oraz  rejestrowanie pojazdów zakupionych jako używane. Sprzedaż pojazdu można  zgłosić nie wychodząc z domu za pomocą elektronicznej skrzynki  podawczej, szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Info: UMK

Kraków

Kraków - najnowsze informacje