piątek, 26 lutego 2021 14:08

Konferencja dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Myślenice i Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Autor Wiktoria Mitura
Konferencja dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Myślenice i Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Burmistrz Jarosław Szlachetka zaprasza wszystkich mieszkańców do obejrzenia transmisji z Konferencji pt.: „STRATEGIA – nowe zintegrowane podejście do zarzadzania jednostką samorządu terytorialnego”. Konferencja odbędzie się 1 marca 2021 roku i będzie transmitowana na żywo na stronie www.myslenice.pl.

Spotkanie inicjować będzie prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności, a także będzie okazją do przybliżenia metody pracy nad Strategią Rozwoju Gminy. Konferencja rozpocznie się o godzinie 11:00 i potrwa do godziny 13:00.

Zaproszeni goście oraz przedstawiciele lokalnego samorządu w trakcie dwóch godzinnych paneli dyskusyjnych rozmawiać będą o wymienionych dokumentach strategicznych, ich znaczeniu w polityce rozwoju Miasta i Gminy Myślenice oraz potencjalnych korzyściach związanych z ich opracowaniem i wdrożeniem.

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony będzie Planowi Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP), strategii określającej kierunki zmian transportowych w gminie na kolejną dekadę. Zasadniczym założeniem przyświecającym opracowaniu tego dokumentu jest dążenie do zmian w transporcie czyniących go bardziej ekologicznym i niskoemisyjnym, zwiększającym jego efektywność oraz zmniejszającym wykorzystanie zasobów naturalnych. Dokument ma za zadanie określić działania, w wyniku których nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie mobilności (przemieszczania się).

W panelu uczestniczyć będą m.in.: Krzysztof Rodziewicz – Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych i Programowania Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, dr Michał Wolański ­– Prezes Zarządu Wolański Sp. z o.o., Tomasz Ożóg - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Drugi panel poświęcony będzie opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy Myślenice. Uczestnicy podyskutują o zmianach jakie wprowadziła nowa ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do strategii rozwoju gmin, roli i znaczeniu mieszkańców w procesie opracowania Strategii, czy też możliwości bardziej horyzontalnego ujęcia zagadnień podejmowanych w tym dokumencie. Ważnym elementem dyskusji będzie próba zastanowienia się co powinno stanowić dzisiaj podstawę do określenia kierunków rozwoju oraz jak efektywnie w przyszłości monitorować zmiany jakości życia w gminie.

W panelu wezmą udział m.in.: Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, dr hab. inż. arch. Maciej Borsa – Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, Jarosław Szlachetka – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Spotkanie zakończy konferencja prasowa, w trakcie której Burmistrz Jarosław Szlachetka, dr Janusz Jeżak z Instytutu Ekonomiki Przestrzeni oraz dr Michał Wolański z Wolański Sp. z o.o. odpowiadać będą na pytania dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności oraz Strategii Rozwoju Gminy zadawane przez dziennikarzy.

Ze względu na wciąż trudne warunki sanitarne (pandemia COVID-19), udział w spotkaniu możliwy będzie jedynie zdalnie - transmisja na stronie www.myslenice.pl

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka