piątek, 26 listopada 2021 07:55

Korzenna wciąż walczy ze skutkami powodzi. Most nie nadawał się do użytkowania

Autor Aleksandra Tokarz
Korzenna wciąż walczy ze skutkami powodzi. Most nie nadawał się do użytkowania

Tegoroczne powodzie szczególnie mocno dotknęły sądecką gminę Korzenna. Zniszczone zostały drogi, mosty, boiska. Woda zalewała prywatne posesje, doprowadzając do dramatu mieszkańców. Część z nich straciła możliwość dotarcia do swoich domów drogą publiczną. Wkrótce ma się to jednak zmienić.

- Uszkodzony w trakcie lipcowej powodzi most w Korzennej z końcem roku powinien zostać odbudowany. Zaawansowanie prac ocenia się aktualnie na 50 procent – informują władze gminy Korzenna.

Z powodu zamknięcia mostu, który nie nadawał się do dalszego użytkowania, część mieszkańców straciła możliwość dotarcia do swoich domów drogą publiczną. Gmina, w porozumieniu z właścicielami gruntów, uruchomiła objazd, prowadzący po prywatnych działkach. Tymczasowe rozwiązanie zdawało egzamin, jednak komfort życia mieszkańców gwarantuje przede wszystkim możliwość korzystania z mostu i drogi publicznej.

Prace o wartości ponad 720 tys. zł zlecone Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych rozpoczęto niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania z budżetu państwa na ten cel, a termin realizacji wyznaczono na koniec tego roku. O tym, czy uda się go dotrzymać, decydować będą warunki pogodowe. – Wykorzystujemy je maksymalnie, intensyfikując prace przy sprzyjających warunkach pogodowych, by zdążyć na czas – zapewnia Stanisław Przychocki, prezes PUK.

Aktualnie gotowa jest już główna konstrukcja mostu i szanse na wykonanie inwestycji w przyjętym terminie wydają się spore.

Most w Korzennej po przejściu nawałnicy - lipiec 2021 / fot. UG Korzenna

W szybkim tempie posuwają się także prace przy odbudowie przepustu w Łyczanej. Powódź doprowadziła bowiem do zniszczenia jego konstrukcji. Wykonujące roboty Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna ma czas na zakończenie robót do końca roku.

- Po tym, gdy gmina otrzymała z budżetu państwa wsparcie na likwidację skutków kataklizmu, można było zlecić wykonanie prac komunalnej spółce. Wraz z odbudową przepustu PUK buduje także odcinek drogi betonowej o długości 500 m, a łączny koszt robót przekracza milion złotych. Obecnie prace są zaawanasowane w 60 procentach i – o ile warunki pogodowe pozwolą – przyjęty termin ich finalizacji powinien zostać dotrzymany - informuje samorząd.

fot. UG Korzenna

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka